MYSOUNDIN KÄYTTÖEHDOT

 

NÄMÄ MYSOUNDIN KÄYTTÖEHDOT MUODOSTAVAT LAILLISESTI SITOVAN SOPIMUKSEN KÄYTTÄJÄN JA JAYBIRD LLC:N VÄLILLÄ. JOS KÄYTTÄJÄ EI SITOUDU NÄIHIN KÄYTTÖEHTOIHIN, HÄN EI SAA KÄYTTÄÄ MITÄÄN MYSOUND-SOVELLUKSIA TAI MYSOUND-PALVELUITA. JOS KÄYTTÄJÄ ON JO OSTANUT MYSOUND-YHTEENSOPIVAN TUOTTEEN EIKÄ HALUA SITOUTUA NÄIHIN KÄYTTÖEHTOIHIN, HÄN VOI PALAUTTAA TUOTTEEN JÄLLEENMYYJÄLLE ALKUPERÄISESSÄ KUNNOSSA JA PAKKAUKSESSA JA SAADA TÄYDEN HYVITYKSEN.

JayBird LLC, osakeyhtiö Utahissa (”JayBird”) tarjoaa MySound-sovelluksensa (”MySound-sovellus”), verkko- ja mobiiliohjelmistosovellukset, jotka toimivat yhdessä MySound-sovelluksen kanssa sekä siihen liittyvät sovellukset ja palvelut. Yhdessä MySound-sovellukseen, ohjelmistosovelluksiin ja JayBirdin tarjoamiin kaikkiin niihin liittyviin muihin palveluihin viitataan jäljempänä erikseen ja yhdessä ilmaisulla ”MySound”. MySoundin käyttö edellyttää, että käyttäjä ostaa tai muuten laillisesti hankkii MySound-yhteensopivan tuotteen, yhteensopivan älypuhelimen, MySoundin kanssa nopeudeltaan yhteensopivan internet-yhteyden ja JayBirdin MySound-mobiilisovelluksen uusimman version.

Vastineeksi näiden MySoundin käyttöehtojen (”Käyttöehdot”) hyväksymisestä ja noudattamisesta JayBird myöntää käyttäjälle ei-poissulkevan, rajallisen käyttöoikeuden MySoundin käyttöön näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Käyttämällä MySoundia tai rekisteröitymällä MySoundiin käyttäjä sitoutuu näihin Käyttöehtoihin.

JayBird voi muuttaa näitä Käyttöehtoja milloin tahansa oman harkintansa mukaan. MySoundin käyttö sen jälkeen, kun JayBird on tehnyt tällaisia muutoksia, merkitsee sitä, että käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy muutokset. Asiakasta pyydetään tutustumaan näihin Käyttöehtoihin säännöllisesti. Jos asiakas ei suostu noudattamaan näitä Käyttöehtoja, hän ei saa käyttää MySoundia millään tavoin. Varaamme oikeuden lopettaa asiakkaan tilin mistä tahansa syystä, mukaan luettuna jos toteamme, että käyttäjä on rikkonut näitä Käyttöehtoja, milloin tahansa ja ilmoittamalla tai jättämällä ilmoittamatta siitä ensin käyttäjälle. Jos lopetamme käyttäjän tilin, käyttäjän tiedot eivät ole enää hänen käytettävissään.

Voimme muokata tai lopettaa MySoundin oman harkintamme mukaan milloin tahansa, ilmoittamalla tai jättämällä ilmoittamatta siitä etukäteen, ilman mitään vastuuta käyttäjille tai millekään kolmannelle osapuolelle.

 

KÄYTTÖRAJOITUKSET

MySound on suunniteltu käytettäväksi yhteensopivien Jaybird-äänituotteiden kanssa käyttäjien kuuntelukokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä MySoundia käyttäjä suostuu käyttämään MySoundia ainoastaan sille tarkoitetuilla tavoilla.

MySoundia ei ole tarkoitettu alle 13-vuotiaiden lasten käyttöön. Jos asiakas on alle 13-vuotias, hän ei saa käyttää MySoundia.

 

JAYBIRDIN TARJOAMAT TIEDOT

Vaikka JayBird pyrkii varmistamaan mahdollisimman tarkat tiedot MySoundia koskien, tarjotuille tiedoille ei myönnetä mitään takuuta. Asiakas luottaa MySoundin tarjoamiin tietoihin omalla vastuullaan. Jaybird ei ole vastuussa mistään virheellisistä, hyödyttömistä tai epäluotettavista tiedoista, jotka asiakas saa MySoundin kautta, tai mistään sen antamien tietojen väärinkäytöstä.

 

TIETOSUOJA JA TIETOTURVA

MySoundin käyttöä koskee MySoundin Tietosuojakäytäntö, joka on osa tätä sopimusta tämän viittauksen mukaisesti, joten JayBird voi muuttaa Tietosuojakäytäntöä oman harkintansa mukaan.

Käyttäjän sähköpostin, salasanan ja MySoundin kirjautumistietojen säilyttäminen turvassa on käyttäjän omalla vastuulla. Jos kukaan muu henkilö pääsee käyttämään käyttäjän tiliä, käyttäjä voi joutua vastuuseen kyseisen henkilön tilinkäytöstä. Tämän vuoksi käyttäjän tulisi ilmoittaa meille välittömästi saadessaan tietää, että joku muu on käyttänyt luvatta hänen tiliään. Jaybird ei ole vastuussa mistään toimista, jotka tapahtuvat käyttäjän sähköposti-, salasana- ja kirjautumistiedoilla.

Tietoturvan murtamiseen tai tietojen keräämiseen tarkoitettujen työkalujen (esim. salasanojen arvausohjelma, murtotyökalut tai muut verkkotunnustelutyökalut) käyttö ja jakaminen MySoundin käytön yhteydessä on ehdottomasti kielletty.

JayBird varaa oikeuden tutkia kaikki näiden käyttöehtojen epäillyt rikkomukset ja ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin tai soveltuviin toimiin tällaisten rikkomusten korjaamiseksi, mukaan luettuna asiakkaan tilin poistaminen mutta siihen rajoittumatta, JayBirdin määrittämällä tavalla oman harkintansa mukaan.

 

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUT

MySound voi linkittää, synkronoida tai muuten vuorovaikuttaa muiden JayBirdiin liittymättömien palveluiden, verkkosivustojen tai sovellusten kanssa. Käyttäjä voi esimerkiksi synkronoida MySoundin käyttönsä Facebook-tilinsä kanssa. JayBird ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten palveluntarjoajien sisällöstä tai palveluista. Käyttäjä käyttää kolmannen osapuolten sisältöä tai palveluita omalla vastuullaan ja noudattaa kyseisten kolmannen osapuolen sisällön tai palveluitten laatimia mahdollisia käyttöehtoja ja tietotuojakäytäntöjä. JayBird ei tue mitään kolmansien osapuolten sisältöjä tai palveluntarjoajia sallimalla MySoundin olevan yhteydessä kyseisten kolmannen osapuolen palveluntarjoajien kanssa.

 

HENKINEN OMAISUUS

Asiakas hyväksyy, että MySoundiin liittyvät patentit, tavaramerkit, tekijänoikeudet ja muu henkinen omaisuus yhdessä itse MySoundin kanssa ovat JayBirdin ja/tai sen tytär- ja sisaryhtiöiden ja/tai lisenssinantajien yksinomaista omaisuutta. Asiakas lupautuu olemaan loukkaamatta, anastamatta tai muuten rikkomatta mitään JayBirdin omistamaa henkistä omaisuutta.

Erityisesti, mutta ilman rajoituksia, asiakas ei saa käyttää mitään MySoundiin liittyviä tuotenimiä, kauppanimiä, iskulauseita, logoja ja muita tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä ilman aiempaa JayBirdiltä saatua kirjallista lupaa, paitsi ainoastaan JayBirdiltä tulevien tuotteiden ja palveluiden tunnistamiseen.

 

TIETOJEN OMISTUSOIKEUS

JayBird omistaa kaikki MySoundin kautta kerätyt tiedot. Kuten Tietosuojakäytännössä linjataan, jos asiakas päättää lopettaa tilinsä, hän voi kuitenkin pyytää, että poistamme hänen henkilötietonsa, ilmoittamalla siitä JayBirdin tukeen kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen. Jaybirdillä ei kuitenkaan ole velvollisuutta poistaa, eikä asiakas voi pyytää JayBirdiä poistamaan, mitään nimettömiä tai nimettömiksi muutettuja, ei-henkilötietoja ja/tai koontitietoja, jotka JayBird on saattanut saada ja/tai hankkinut asiakkaalta.

 

VIESTINTÄ JAYBIRDIN KANSSA

JayBird voi milloin tahansa ottaa asiakkaaseen yhteyttä sähköpostitse. Asiakas sitoutuu antamaan parhaansa mukaan tarkkoja tietoja kaikessa kirjallisessa tai suullisessa kanssakäymisessä JayBirdin kanssa.

 

JAYBIRDIN YHTEYSTIEDOT

Postitse:
Jaybird
2700 Rasmussen Rd
Park City, UT 84098 USA

Puhelimitse:
1.866.244.3399

Sähköpostitse:
jaybirdin tuki

 

VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET

ASIAKAS KÄYTTÄÄ MYSOUNDIA TÄYSIN OMALLA VASTUULLAAN, JA MYSOUND TOIMITETAAN SELLAISENAAN JA ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA, OLETETTUA TAI MUUNLAISTA TAKUUTA. JAYBIRD KIELTÄÄ KAIKKI SUORAT, LAKISÄÄTEISET JA OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA. JAYBIRD EI VÄITÄ TAI TAKAA, ETTÄ MYSOUNDIN TOIMINNOT TAI SISÄLLÖT TOIMIVAT KESKEYTYKSETTÄ TAI VIRHEITTÄ, ETTÄ VIAT KORJATAAN TAI ETTÄ MYSOUNDIN TARJOAMISEEN KÄYTETYT SOVELLUKSET, PALVELIMET JA MUU LAITTEISTO EIVÄT SISÄLLÄ VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA OSIA. JAYBIRD EI TAKAA EIKÄ ESITÄ VÄITTEITÄ, JOTKA KOSKEVAT MYSOUNDIN KÄYTTÖÄ TAI SEN KÄYTÖN SEURAAMUKSIA, MITÄ TULEE TARKKUUTEEN, TEHOKKUUTEEN TAI MUUHUN. MYSOUND VOI SISÄLTÄÄ EPÄTARKKUUKSIA JA VIRHEITÄ, JA JAYBIRD VOI TEHDÄ PARANNUKSIA JA/TAI MUITA MUUTOKSIA MYSOUNDIIN MILLOIN TAHANSA. ASIAKAS, EI JAYBIRD, OTTAA TÄYDEN VASTUUN JA MAKSAA ITSE KULUT KAIKISTA KORJAUKSISTA, TERAPIOISTA, HOIDOISTA JA PALVELUISTA (TERVEYDENHOIDOLLISISTA JA MUISTA), JOITA MITKÄÄN MYSOUNDIN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT MENETYKSET, VAURIOT, VAMMAT TAI KUOLEMAT VAATIVAT. JAYBIRD EI VÄITÄ TAI TAKAA, ETTÄ MYSOUNDIN KÄYTTÖ EI LOUKKAA TAI RIKO MILLÄÄN TAVOIN TOISTEN OIKEUKSIA, EIKÄ JAYBIRD OTA VASTUUTA MISTÄÄN MYSOUNDIN VIRHEISTÄ TAI LAIMINLYÖNNEISTÄ.

Todelliset tulokset voivat poiketa merkittävästi MySoundin antamista tulevaisuutta koskevista lausunnoista. Kaikki tulevaisuutta koskevat lausunnot sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, olivat ne sitten lääketieteellisiä, taloudellisia, säädöksellisiä tai muita, ja JayBird laatii ne perustuen oletuksiin ja arvioihin, joiden JayBird uskoo olevan kohtuullisia, mutta jotka ovat luonnostaan epävarmoja ja ennalta arvaamattomia.

 

KORVAUSVASTUUN RAJOITUKSET

JAYBIRD, SEN TYTÄR- JA SISARYHTIÖT, LISENSSINANTAJAT, PALVELUNTARJOAJAT, SISÄLLÖNTUOTTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, JOHTAJAT JA EDUSTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SATTUMANVARAISISTA, SUORISTA, EPÄSUORISTA, RANGAISTUSLUONTEISISTA, TODELLISISTA, SEURAUKSELLISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKILLISISTÄ TAI MUUNLAISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUETTUNA TULOJEN MENETYS, KIPU JA KÄRSIMYS, AHDISTUS TAI VASTAAVAT VAHINGOT, VAIKKA JAYBIRDILLE OLISI KERROTTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. MISSÄÄN TAPAUKSESSA JAYBIRDIN JA SEN TYTÄR- JA SISARYHTIÖIDEN, LISENSSINANTAJIEN, PALVELUNTARJOAJIEN, SISÄLLÖNTUOTTAJIEN, TYÖNTEKIJÖIDEN, JOHTAJIEN JA EDUSTAJIEN KOLLEKTIIVINEN KORVAUSVASTUU MILLEKÄÄN HENKILÖLLE TAI OSAPUOLELLE (RIIPPUMATTA TOIMINNAN MUODOSTA, OLI KYSE SOPIMUKSESTA, VAHINGONKORVAUKSESTA TAI MUUSTA) EI VOI YLITTÄÄ YLI 500 YHDYSVALTAIN DOLLARIA TAI SUMMAA, JONKA ASIAKAS MAKSOI JAYBIRDILLE NIISTÄ SISÄLLÖISTÄ, PALVELUISTA TAI LAITTEISTA, JOISTA KORVAUSVASTUU AIHEUTUI.

Käyttämällä MySoundia ja hyväksymällä nämä Käyttöehdot asiakas peruuttamattomasti ja ehdoitta luopuu ja suostuu vapauttamaan JayBirdin, sen tytär- ja sisaryhtiöt, lisenssinantajat, palveluntarjoajat, sisällöntuottajat, työntekijät, johtajat ja edustajat kaikista vaateista, kanneperusteista, vahingoista, tuomioista, vastuista ja kuluista (mukaan lukien asianajopalkkiot mutta rajoittumatta niihin), huolimatta vaateiden määrästä ja luonteesta (oli kyse sopimuksesta, vahingonkorvauksesta tai muusta) jotka aiheutuvat tai muuten liittyvät mihin tahansa JayBirdin, sen tytär- ja sisaryhtiöiden, lisenssinantajien, palveluntarjoajien, sisällöntuottajien, työntekijöiden, johtajien, edustajien tai minkään viranomaisten toimiin tai laiminlyönteihin MySoundin käyttöön liittyvien tutkimusten aikana tai seurauksena.

 

KORVAUSVELVOLLISUUS

Käyttäjä vapauttaa JayBirdin, sen tytär- ja sisaryhtiöt, lisenssinantajat, palveluntarjoajat, sisällöntuottajat, työntekijät, johtajat, edustajat ja hankkijat (kollektiivisesti ”Korvaavat osapuolet”) kaikista vaatimuksista, toimista, kanneperusteista (muodosta tai määrästä huolimatta), menetyksistä, vahingoista, palkinnoista, tuomioista, sakoista, kuluista, kustannuksista ja asianajopalkkioista, mukaan luettuna Korvaavien osapuolten vaatimukset (”Vaatimukset”), jotka aiheutuvat käyttäjän Käyttöehtojen rikkomisesta tai muuten liittyvät siihen, mutta siihen rajoittumatta. Käyttäjä myös vapauttaa Korvaavat osapuolet kaikista Vaatimuksista, jotka aiheutuvat käyttäjän MySoundin kautta annettujen minkä tahansa tietojen tai muiden palveluiden käytöstä ja/tai käyttäjän JayBirdille antamien, käyttäjän vaikutuksesta annettujen tai käyttäjän puolesta annettujen tietojen käytöstä tai liittyvät niihin.

 

MUUT

Näitä Käyttöehtoja koskevat Yhdysvaltojen Utahin osavaltion lait ja ne laaditaan niiden mukaisesti ilman viittausta mihinkään lainvalintasäännöksiin. Käyttäjä hyväksyy henkilökohtaisesti Utahin osavaltion toimivallan käyttäjän ja JayBirdin välisissä kiistoissa, jotka aiheutuvat näistä Käyttöehdoista tai liittyvät muuten näihin Käyttöehtoihin. Näiden Käyttöehtojen osapuolet hyväksyvät, että ainoa toimivalta ja ratkaisupaikka näistä Käyttöehdoista tai niihin liittyvistä asioista aiheutuviin kiistoihin on osavaltion ja liittovaltion tuomioistuimet Salt Lake Cityssä Utahissa. Jos mikään toimia tai menettelyitä käynnistetään näiden Käyttöehtojen toimeenpanemiseksi tai niiden rikkomisen julistamiseksi, voittavalla osapuolella on oikeus saada takaisin mahdollisten muiden myönnettyjen summien lisäksi kulunsa ja asianajopalkkionsa, mukaan luettuna ne, jotka aiheutuivat muutoksenhauista tai ylempien tuomioistuinten käsittelyistä, mutta niihin rajoittumatta.

Jollei näissä ehdoissa toisin määrätä, Sopimuksen erikoisehtojen myöntämiä oikeussuojakeinoja ei ole tarkoitettu korvaamaan mitään toista oikeussuojakeinoa, ja jokainen oikeussuojakeino on kumulatiivinen ja toimii lisänä jokaiseen muuhun jäljempänä mainittuun oikeussuojakeinoon. JayBirdin yhden tai useamman oikeussuojakeinon valinta ei tarkoita luopumista oikeudesta hyödyntää muita käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja.

Jos JayBird ei käytä tai osittain käytä mitään jäljempänä olevaa oikeutta, mahdollisuutta tai etuoikeutta, se ei tarkoita luopumista mistään näiden Käyttöehtojen oikeuksista, mahdollisuuksista tai etuoikeuksista. JayBirdin luopumista minkään näiden Käyttöehtojen ehdon tai vaatimuksen rikkomusten käsittelystä ei pidä tulkita luopumisena mistään seuraavien rikkomusten käsittelystä.

Jos jokin toimivaltainen tuomioistuin määrittää näiden Käyttöehtojen minkään ehdon mitättömäksi, pätemättömäksi, täytäntöönpanokelvottomaksi tai laittomaksi, kyseinen määräys tulkitaan, rajoitetaan, muutetaan tai poistetaan tarpeen vaatiessa sen rikkovuuden, pätemättömyyden, täytäntöönpanokelvottomuuden tai laittomuuden eliminoimiseksi. Tämän Sopimuksen muut ehdot eivät muutu. Nämä Käyttöehdot, JayBirdin ajoittain korjattuina oman harkintansa mukaan, muodostavat koko sopimuksen osapuolten välillä liittyen sen aihepiiriin.

Nämä Käyttöehdot on viimeksi päivitetty 18.2.2016

JUOKSE KANSSAMME

Rekisteröidy saadaksesi ainutlaatuisia tarjouksia ja päivityksiä