VANLIGE SPØRSMÅL


SETTET MED ØREFINNER/PROPPER VIRKER LØST NÅR JEG BRUKER ØREPROPPENE. HVORDAN FÅR JEG DEM TIL Å SITTE GODT?

Når du finner et sett med propper/finner som passer deg, må du passe på at proppene/finnene sitter godt når du skyver dem inn på øreproppene. Følg fremgangsmåten nedenfor for å få best resultat.

 1. Klem forsiktig på proppen når du holder den mellom pekefingeren og tommelen. På denne måten får du en sugeeffekt når du setter øreproppen inn i settet med propper/finner.
 2. Sett øreproppen inn i proppen/finnen og pass på at du skyver øreproppen inn til den er nesten i flukt med den ytre kanten av proppen, men ikke så langt at øreproppen stikker utover den ytre kanten.

Merk: Øreproppen har innsnitt, så du må passe på at du ikke lenger ser innsnittene når du har satt øreproppen helt inn i settet med propper/finner


HVORDAN KONFIGURERER/TILPASSER JEG FREEDOM 2-ØREPROPPENE?

FREEDOM 2-hodetelefonene leveres med sett av vinger og propper i 4 størrelser (størrelse 1–4), Speedfit ledningshåndtering (integrert) og en skjorteklips for å gi deg en optimal passform. Følg fremgangsmåten nedenfor for å få optimal passform.

 1. Velg en vinge-/proppstørrelse – vi anbefaler at du prøver alle de 4 størrelsene for å finne den som passer best for deg.
 2. Velg hvor du vil ha hodetelefonene – under-øret-passform til vanlig bruk eller en sporty over-øret-passform for å få en sikrere passform når du er aktiv.
 3. Under-øret-passform – settet med vinger og propper er plassert slik at vingetippen befinner seg over hodetelefonene og ledningen. Når hodetelefonene er i øret, kommer ledningen rett ned mot undersiden av øret og vingen sitter i selve øret.

  Sporty over-øret-passform – settet med vinger og propper er plassert slik at vingetippen befinner seg over hodetelefonene og peker ned mot ledningen. Når hodetelefonene er i øret, går ledningen ned langs fremsiden av øret. Deretter går den opp og over øret og til slutt ned langs baksiden av øret. På denne måten bæres vekten av ledningen av ørene og gir deg en svært sikker passform.

 4. Juster Speedfit-kabelklipsene for å stramme ledningene og sikre dem mot baksiden av nakken. Dermed spretter ikke ledningen opp og ned når du er aktiv. Det kan trekke hodetelefonene ut av ørene.
 5. Bruk skjorteklipsen til å sikre hodetelefonene ytterligere. Skjorteklipsen kan festes til ledningen enten den danner en løkke eller er uttrukket til en enkelt ledning.

HVORDAN AKTIVERER JEG TALEKOMMANDOER?

Du kan bruke Av/på-knappen på hodetelefonene til å aktivere talekommandoapper som Siri og Google Now.

Aktivering:

 • Trykk og hold inne Av/på-knappen på hodetelefonene i to sekunder for å aktivere talekommando.
 • Du hører en tone og mikrofonen på hodetelefonene aktiveres så du kan si kommandoen du ønsker.

KAN JEG KOBLE SAMMEN FREEDOM 2 OG SMARTKLOKKEN?

Du kan koble FREEDOM 2-hodetelefonene sammen med smartklokken hvis smartklokken støtter minst Bluetooth 2.1.

Se brukerveiledningen til smartklokken for å finne ut hvordan du kobler den sammen med en Bluetooth-enhet.

Bluetooth-signalstyrken kan variere avhengig av smartklokkeprodusenten. Hvis du har problemer med å koble til smartklokken, eller hvis Bluetooth-tilkoblingen ikke fungerer for deg, kan du prøve følgende:

 1. Kontroller at smartklokken er oppdatert til siste versjon av operativsystemet.

 2. Bruk smartklokken på samme side som hodetelefonkontrolleren.


KAN JEG BRUKE FREEDOM 2-ØREPROPPENE MED MIN IPHONE ELLER IPAD?

Ja, du kan bruke hodetelefonene med iPhone, iPod og iPad (med innebygd Bluetooth).

Se Hvordan kobler jeg FREEDOM 2-hodetelefonene sammen med telefonen eller musikkenheten min?


HVOR FINNER JEG BRUKERVEILEDNINGEN FOR FREEDOM 2-ØREPROPPENE?

Du finner brukerveiledningen på produktsiden på jaybirdsport.com. Du finner den også på fanen Brukerstøtte eller ved å klikke på koblingen nedenfor. Du finner også alle opplæringene på YouTube, @jaybirdsport.

Du finner brukerveiledningen for Jaybird FREEDOM  HER.


KAN JEG BRUKE FREEDOM 2-ØREPROPPENE MED SKYPE PÅ EN PC ELLER MAC?

Du kan bruke Jaybird FREEDOM 2-øreproppene med Skype og WhatsApp, eller til å styre andre lyd- og musikkfunksjoner på PC-en og Mac-en.

Først koble Jaybird FREEDOM 2-øreproppene sammen med enheten. Når du er tilkoblet, må du eventuelt velge øreproppene som standard avspillings- og utdataenhet i lydinnstillingene på enhetenes operativsystem.

Øreproppene må være slått på og tilkoblet for å vises i lydinnstillingene.

Mac

 1. Velg Systemvalg på Apple-menyen.
 2. Åpne innstillingspanelet for Lyd.
 3. Velg kategorien Utdata.
 4. Velg Jaybird FREEDOM 2.
 5. Velg kategorien Lyd inn.
 6. Velg Jaybird FREEDOM 2.

PC

 1. Åpne Kontrollpanelet.
 2. Velg Maskinvare og lyd.
 3. Velg Administrer lydenheter (under Lyd).
 4. Velg Jaybird FREEDOM 2 og klikk på Angi standard.
 5. Klikk på OK.

FREEDOM 2-ØREPROPPENE SLÅS AV OFTE, ELLER MUSIKKENHETEN STOPPER NÅR JEG ER TILKOBLET. HVA SKAL JEG GJØRE?

Hvis øreproppene ikke fungerer slik de skal, kan du prøve følgende:

 1. Kontroller at Jaybird FREEDOM 2-hodetelefonene og Bluetooth-enheten er ladet.
 2. Tilbakestill hodetelefonene. Se Hvordan tilbakestiller jeg hodetelefonene? for å få hjelp med tilbakestillingen.
 3. Hvis hodetelefonene likevel slås av ofte, kontakter du vår kundestøtte. Kontakt Jaybird KUNDESTØTTE

Enheten slutter å spille av musikk

 1. Kontroller at FREEDOM 2-hodetelefonene og Bluetooth-enheten er ladet.
 2. Hvis du bytter mellom enheter på Multipoint, kan det føre til avbrudd i lyd- og mikrofonfunksjonen mens den primære tilkoblingen endres.
 3. Kontroller innstillingene for spilleren eller for musikkstrømming på Bluetooth-enheten.
 4. Pass på at du ikke utilsiktet trykker på Pause- eller Stopp-knappene på den innebygde kontrollen.
 5. Tilbakestill hodetelefonene. Se Hvordan tilbakestiller jeg hodetelefonene? for å få hjelp med tilbakestillingen.
 6. Hvis hodetelefonene likevel slutter å spille av musikk, kontakter du kundestøtte. KUNDESTØTTE

LYDEN SLÅS AV OG PÅ, FORSVINNER ELLER SLÅS AV PERIODISK. HVA SKAL JEG GJØRE?

Hvis du har problemer med at lyden slås av og på,  eller forsvinner, kan du prøve forslagene nedenfor.

 • Flytt hodetelefonene og Bluetooth-enheten nærmere hverandre – du kan påvirkes av interferens. Rekkevidden til de fleste Bluetooth-enheter er 10 meter, men den optimale rekkevidden for Bluetooth-stereoenheter er ca. 60 centimeter fra lydkilden.
 • Bluetooth-antennen befinner seg i den innebygde fjernkontrollen, så du kan prøve å flytte lydkildeenheten nærmere fjernkontrollen. Du kan for eksempel prøve å flytte lydkildeenheten fra venstre til høyre lomme.
 • Tilbakestill Bluetooth-tilkoblingen ved å slå av enhetens Bluetooth i ett minutt og deretter slå den på igjen.

Tilbakestill hodetelefonene. Se «Kobling til: Hvordan tilbakestiller jeg hodetelefonene?» for å få hjelp med tilbakestillingen.


KAN JEG BRUKE FREEDOM 2-ØREPROPPENE FOR TELEFONSAMTALER?

Ja, selv om hodetelefonene er utviklet for stereolyd, fungerer de også glimrende for telefonsamtaler. Mikrofonen er plassert ved siden av Av/på-knappen på den innebygde fjernkontrollen. Du finner detaljert informasjon om anropsfunksjonen nedenfor.

 • Besvare et anrop – kort trykk på Av/på-knappen
 • Avvise et anrop – trykk på Av/på-knappen i ett sekund
 • Demp / opphev demping – trykk på Volum ned-knappen (Vol. -) i 1 sekund
 • Gjenta oppringing – dobbelttrykk på Av/på-knappen når du er i ventemodus (slått på og tilkoblet, men spiller ikke av musikk eller er opptatt med en telefonsamtale)
 • Overføre et anrop fra  telefonhøyttaleren til FREEDOM 2-hodetelefonene – kort trykk på Volum opp-knappen (Vol. +)

MERK: Hvis du besvarer et anrop når du er tilkoblet FREEDOM 2-hodetelefonene, kommer anropslyden alltid fra hodetelefonene enten du besvarer anropet ved å trykke på Av/på-knappen på hodetelefonene eller på Svar-ikonet på telefonen.


VIL FREEDOM 2-ØREPROPPENE KOBLE TIL SPILLKONSOLLEN?

Hvis spillkonsollen støtter Bluetooth-tilkobling, kan du koble sammen og koble til FREEDOM 2-hodetelefonene og bruke dem til lyd og chatting. Du må sjekke om spillet er kompatibelt for chatting via Bluetooth.


KAN JEG BRUKE FREEDOM 2-ØREPROPPENE PÅ ET FLY?

Du kan bruke hodetelefonene, men det er alltid lurt å sjekke med flyselskapet først. Hvis du lytter til musikk over Internett, kan du være begrenset til lokal musikk, med mindre du kobler til Wi-Fi-tilkoblingen på flyet. Du kan også være begrenset når du bruker vilkårlige trådløse tilkoblinger, inkludert Bluetooth, under take-off og landing. Du kan bli bedt om å slå av øreproppene til flyet er i crusing-høyde.


KAN JEG KOBLE FREEDOM 2-ØREPROPPENE SAMMEN MED FLERE BLUETOOTH-ENHETER?

Ja, FREEDOM 2-hodetelefonene kan koble sammen med og huske 8 mobil-/musikkenheter. Hvis du vil vite hvordan du kobler sammen med to enheter samtidig, ser du Kan jeg koble FREEDOM 2-hodetelefonene til to enheter samtidig?


HVORDAN TILBAKESTILLER JEG ØREPROPPENE?

Hvis du har problemer med hodetelefonene, for eksempel tilkobling, lyd og forvregning, eller du har problemer med å koble til Jaybird-appen, kan du prøve å tilbakestille hodetelefonene.

Følg trinnene nedenfor for å tilbakestille hodetelefonene.

 1. Kontroller at øreproppene er slått av.
 2. Når de er slått av, trykker og holder du inne Av/på-knappen i fem sekunder til indikatorlampene blinker rødt og grønt.
 3. Dobbelttrykk på Av/på-knappen. Indikatorlampen blinker raskt oransje, du hører et lavt dobbelt lydsignal og hodetelefonene slås av. Hodetelefonene er tilbakestilt.

MERK: Merk: Når du tilbakestiller øreproppene, mister du alle lagrede forhåndsinnstillinger og alle lagrede enheter på listen over sammenkoblede enheter. Du må koble hodetelefonene sammen med Bluetooth-enheten på nytt.


HVA ER SHAREME-FUNKSJONEN OG HVORDEN FUNGERER DEN?

Du kan bruke ShareMe-funksjonen til å dele musikken du lytter til, med et annet sett FREEDOM 2-hodetelefoner.

 1. Slå på begge FREEDOM 2-hodetelefonsettene.
 2. Du må bare koble en av hodetelefonene til Bluetooth-enheten. Kontroller at den andre enheten ikke er tilkoblet andre Bluetooth-enheter.
 3. Trykk og hold inne Volum opp-knappen (+) på de tilkoblede hodetelefonene samtidig som du holder inne Volum ned-knappen (-) på det andre hodetelefonsettet til indikatorlampene på begge settene blinker grønt/rødt.
 4. Begge hodetelefonsettene vil være tilkoblet når indikatorlampene slutter å blinke og du hører «Hodetelefoner tilkoblet». Spill av litt musikk og nyt den delte opplevelsen.

KAN JEG RINGE DET SIST OPPRINGTE NUMMERET PÅ NYTT DIREKTE FRA ØREPROPPENE?

Du kan ringe opp det siste nummeret i anropsloggen på nytt ved å dobbelttrykke på Av/på-knappen når hodetelefonene ikke spiller av musikk. Det kan være en forsinkelse på opptil 8 sekunder før gjenoppringingsfunksjonen fungerer hvis du nettopp har satt musikken på pause.

MERK: Gjenoppringing er ikke tilgjengelig når du spiller av musikk.


HVORFOR ER VOLUMET ENTEN FOR HØYT ELLER FOR LAVT?

På enkelte Android-enheter er ikke Bluetooth-volumet og medievolumet koblet sammen. Sjekk volumnivået både på FREEDOM 2-hodetelefonene og musikkenheten og pass på at det ikke er justert helt opp eller helt ned.


HVORFOR KAN JEG IKKE KOBLE ØREPROPPENE SAMMEN MED EN ANNEN BLUETOOTH-ENHET?

FREEDOM 2-hodetelefonene er klare for sammenkobling rett ut av esken og kan huske sammenkoblingsdetaljer for opptil 8 enheter.

Hvis du prøver å koble sammen med en annen lydkildeenhet, må du starte sammenkoblingsmodus manuelt på hodetelefonene:

 1. Når hodetelefonene er slått av, kan du trykke og holde inne Av/på-knappen til indikatorlampen blinker rødt/grønt. Hodetelefonene er klare for sammenkobling når indikatorlampen blinker rødt/grønt.
 2. En talemelding sier «Søker etter musikkenheten».
 3. Velg Jaybird FREEDOM 2 fra listen over oppdagede enheter for å koble til. Når du er tilkoblet, hører du «Hodetelefoner tilkoblet» på hodetelefonene.

KAN JEG BRUKE ØREPROPPENE MED EN FULLANSIKTSHJELM, SNOWBOARD-HJELM ELLER SKIHJELM?

Du kan bruke hodetelefonene under en fullansiktshjelm, snowboard-hjelm eller skihjelm. Du må imidlertid være forsiktig når du setter på deg hjelmen så den ikke trekker hodetelefonene ut av øret eller legger ekstra press på dem og skyver dem lenger inn i ørekanalen.


HVA KAN JEG GJØRE MED JAYBIRD-APPEN?

Med Jaybird-appen kan du tilpasse lydprofilen til hodetelefonene i sanntid. Du får tilgang til tilpassede forhåndsinnstillinger som er opprettet av Jaybird-teamet, og mange andre som er opprettet av idrettsutøvere som bruker Jaybird. Du kan også opprette din egen lydprofil og lagre den ved hjelp av den tilpassede equalizeren. Hvis du mener du har opprettet den perfekte lydprofilen, kan du dele den med Jaybird-appfellesskapet og se at andre brukere verden rundt lagrer og bruker forhåndsinnstillingene dine.

I tillegg kan du bruke Jaybird-appen til å kontakte oss for støtte, tilbakemeldinger og generelle henvendelser om øreproppene.


PERSONEN JEG SNAKKER MED, KLAGER PÅ AT DET ER FOR MYE BAKGRUNNSSTØY. HVORDAN REDUSERER JEG STØYNIVÅET?

Hvis du får klager fra den andre parten når du er i en samtale på Jaybird-hodetelefonene, kan du foreslå følgende:

 • Bruk den medfølgende skjorteklipsen for å unngå at mikrofonen eller den innebygde fjernkontrollen beveger seg eller gnis mot klærne
 • Hvis du er aktiv når du mottar et anrop, kan du prøve å ta en pause og stå rolig
 • Gå bort fra store forsamlinger eller travle områder
 • Prøv å unngå områder med mye vind

HVORDAN KOBLER JEG SAMMEN FREEDOM 2-ØREPROPPENE OG MOBILTELEFONEN ELLER MUSIKKENHETEN MIN?

FREEDOM 2-hodetelefonene er klare for sammenkobling rett ut av esken. Slik fungerer det:

 1. Slå FREEDOM 2-hodetelefonene på.
 2. Finn Jaybird FREEDOM 2 i listen over tilgjengelige enheter på Bluetooth-musikkenheten. På noen enheter må du eventuelt søke etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.
 3. Tapp på Jaybird FREEDOM 2 i listen for koble til. Når du er tilkoblet, hører du «Hodetelefoner tilkoblet» på hodetelefonene.

Hvis du kobler FREEDOM 2-hodetelefonene sammen med en annen Bluetooth-enhet, må du starte sammenkoblingsmodus manuelt:

 1. Når hodetelefonene er slått av, kan du trykke og holde inne Av/på-knappen til indikatorlampen blinker rødt/grønt. Hodetelefonene er klare for sammenkobling når indikatorlampen blinker rødt/grønt.
 2. En talemelding sier «Søker etter musikkenheten».
 3. Velg Jaybird FREEDOM 2 fra listen over oppdagede enheter for å koble til. Når du er tilkoblet, hører du «Hodetelefoner tilkoblet» på hodetelefonene.

KAN JEG KOBLE FREEDOM 2-ØREPROPPENE TIL TO ENHETER SAMTIDIG?

Med Multipoint (Flere punkter) kan du koble til to enheter samtidig. Du kan for eksempel være tilkoblet den bærbare PC-en din og mobiltelefonen samtidig. Når du lytter til musikk på den bærbare PC-en, kan du besvare innkommende anrop ved hjelp av den innebygde fjernkontrollen på FREEDOM 2-hodetelefonene.

Når du er sammenkoblet med to eller flere enheter, prøver FREEDOM 2 automatisk å koble til to enheter som har Bluetooth aktivert og er i nærheten av FREEDOM 2-hodetelefonene. Pass på at bare de to enhetene du vil koble til, er slått på og i nærheten.

Slik kobler du til to enheter via «multipoint» manuelt:

 1. Sjekk at du har koblet FREEDOM 2-hodetelefonene sammen med begge enhetene du vil koble til.
 2. Slå på hodetelefonene og koble dem til den første Bluetooth-enheten.
 3. Du kobler til den andre Bluetooth-enheten ved å finne hodetelefonene i listen på Bluetooth-enheten og deretter velge dem for å koble til manuelt.

HVORDAN BRUKER JEG SPEED FIT-LEDNINGSKLIPS?

Juster Speedfit-kabelklipsene for å stramme ledningene og sikre dem mot baksiden av nakken. Dermed spretter ikke ledningen opp og ned når du er aktiv. Det kan trekke hodetelefonene ut av ørene.


HVORFOR ER EN SKJORTEKLIPS INKLUDERT?

Skjorteklipsen er praktisk for å holde ledningene godt på plass. Den holder ledningene på plass når du er aktiv og forhindrer at øreproppene trekkes ut av øret med vekten til ledningen.


HVILKEN STØRRELSE HAR ØREFINNENE/-PROPPENE SOM ER MONTERT PÅ FREEDOM 2 RETT UT AV ESKEN?

FREEDOM 2-hodetelefonene leveres med finner/propper i størrelse 2 rett ut av esken. Hvis dette ikke er den beste passformen for deg, kan du prøve en av de andre størrelsene (1, 3 eller 4)

Se Hvordan konfigurerer/tilpasser jeg FREEDOM 2-hodetelefonene? for å få hjelp med å konfigurere og tilpasse hodetelefonene.


HVORDAN SJEKKER JEG BATTERISTATUSEN PÅ FREEDOM 2?

Du kan sjekke batterinivået til FREEDOM 2 på flere måter.

 • Når FREEDOM 2er på og ikke spiller av musikk, kan du trykke på Volum opp (+) eller Volum ned (-)  for å høre batterinivået. Hvis indikatorlampen blinker grønt én gang, angir det et batterinivå på over 10 %, og hvis den blinker rødt én gang angir det et nivå på under 10 %.
 • FREEDOM 2, mobiltelefonen og Jaybird-appen angir også batteristatusen. Merk: Talemeldingen på FREEDOM 2 avrunder batterinivået til nærmeste 20 %, og Jaybird-appen angir batterinivået til FREEDOM 2 med en nøyaktighet innen 1 %.

HVILKE ØREPROPPER ER KOMPATIBLE MED FREEDOM 2-APPEN?

Jaybird-appen fungerer med hodetelefoner av typen Jaybird FREEDOM 2, Jaybird X3 og Jaybird Freedom. Andre Jaybird-hodetelefoner og produsenter støttes ikke.


HVORDAN FINNER JEG FREEDOM 2-ØREPROPPENE HVIS JEG MISTER DEM?

Bruk Jaybird-appen til å finne hodetelefonene dine. Finn mine ørepropper viser deg den siste posisjonen der hodetelefonene var tilkoblet telefonen. Telefonen avgjør posisjonens nøyaktighet.

Merk: Finn mine ørepropper krever posisjonstilgang og bruker svært lite av telefonens reservebatteri.

Gå ikke glipp av en eneste tone

Registrer deg for å få eksklusive tilbud og oppdateringer.

Følg oss

#poweryourpassion