Kan jag parkoppla Tarah Pro-öronsnäckorna med flera Bluetooth-enheter?

Ja, din Tarah Pro kan parkopplas med upp till åtta Bluetooth-enheter. När du slår på Tarah Pro-öronsnäckorna kommer de automatiskt att kopplas till den senast anslutna enheten. Det går inte att ansluta Tarah Pro-öronsnäckor till två enheter samtidigt.

Behöver du mer support?

Om du har några frågor som inte besvaras här kanske vårt forum kan hjälpa till.
RUN WITH US

Sign up to receive exclusive offers and updates