Hur aktiverar jag röstassistenten?

Du kan använda mittknappen på fjärrkontrollen för att aktivera appar med röstkommandon som Siri eller Google Assistant.

 

Gör så här för att aktivera detta:

1. Tryck snabbt på mittknappen två gånger.

2. Efter att du hört en ton kan du börja säga dina kommandon.

Behöver du mer support?

Om du har några frågor som inte besvaras här kanske vårt forum kan hjälpa till.
RUN WITH US

Sign up to receive exclusive offers and updates