Varför finns det en markering för vänster och höger på Jaybird Vista-örongelen?

Markeringarna för höger och vänster örongel hjälper dig att hitta rätt passform. Örongelens position är viktig för en korrekt och bekväm passform.

Behöver du mer support?

Om du har några frågor som inte besvaras här kanske vårt forum kan hjälpa till.
RUN WITH US

Sign up to receive exclusive offers and updates