Hur ansluter jag en bytesöronsnäcka?

Följ dessa steg för att ansluta en bytesöronsnäcka till den nuvarande:

 

1. Öppna Bluetooth®-inställningarna på ljudenheten och tryck på ”GLÖM” eller ”TA BORT” Jaybird Vista 2 i listan över parkopplade enheter.

2. Placera bytesöronsnäckan i laddningsfodralet med den befintliga öronsnäckan. Stäng fodralet. Anslut sedan fodralet till laddning och vänta i 5 minuter.

 

3. Öppna laddningsfodralet och tryck och håll ner knappen på fodralet tills de tre indikatorlamporna börjar blinka vitt.

4. När indikatorlamporna på laddningsfodralet blinkar vitt trycker du på knappen på fodralet två gånger. Indikatorlamporna blinkar då rosa. Stäng sedan fodralet.

 

5. Nu kan du parkoppla öronsnäckorna igen:

  • Öppna laddningsfodralet. Tryck och håll ner knappen på fodralet tills de tre indikatorlamporna börjar blinka vitt.

  • Gå till ljudenheternas Bluetooth-meny och välj "Jaybird Vista 2".

Missa aldrig något!

Registrera dig och få exklusiva erbjudanden och uppdateringar.

Följ oss

#poweryourpassion