Hur lång livslängd har mina comply ultra-skumgummiproppar?

Livslängden beror på hur och hur ofta du använder dina COMPLY ULTRA-proppar. Normalt sett är den genomsnittliga livslängden på ett par COMPLY ULTRA-skumgummiproppar cirka 3-4 månader. Kroppens kemi (oljor och vax) och den miljö du använder och förvarar propparna i påverkar hur länge propparna varar. För att få dina proppar att hålla längre, se till att alltid"förbereda proppen". Detta innebär att du pressar ihop skumgummit innan du stoppar in dem i öronen. Rengör dessutom propparna då och då och förvara propparna och öronsnäckorna i en ask när de inte används. Ersätt propparna när de börjar"flaga", gå sönder eller när minnesskumgummit börjar förlora sina egenskaper (skumgummit expanderar snabbt snarare än långsamt). Du kan köpa ersättnings- och ytterligare Comply-skumgummiproppar frånwww.complyfoam.com.

Behöver du mer support?

Om du har några frågor som inte besvaras här kanske vårt forum kan hjälpa till.
Missa aldrig något!

Registrera dig och få exklusiva erbjudanden och uppdateringar.

Följ oss

#poweryourpassion