Så här laddar du

Lär dig mer om hur man laddar

Ta laddningsklämman och USB-sladden och anslut till ett USB-uttag.

 

Den röda indikatorlampan lyser under laddning, och ändras till grönt vid full laddning.

Ytterligare tips

När musik inte spelas så anges batterinivån när du trycker på Volym + eller Volym –.

 

Indikatorlampan blinkar grönt en gång när mer än 10 % av batteriet är kvar och rött en gång när mindre än 10 % är kvar.

Behöver du mer support?

Om du har några frågor som inte besvaras här kanske vårt forum kan hjälpa till.
RUN WITH US

Sign up to receive exclusive offers and updates