VANLIGT FÖREKOMMANDE FRÅGOR


HUR FÅR JAG BÄSTA MÖJLIGA BLUETOOTH-ANSLUTNING?

Din högra Jaybird RUN-hörsnäcka är masterhörsnäckan (huvudhörsnäckan). Den högra hörsnäckan ansluter till din ljudenhet och till vänster hörsnäcka.

Pröva följande om du drabbas av ljudförluster.

 • För att minimera ljudförlusterna ska du försöka minska avståndet mellan din högra hörsnäcka och din ljudenhet. Till exempel kan du försöka ha din ljudenhet i din högra ficka eller på din högra arm om du springer med ett armband.
 • Räckvidden för de flesta Bluetooth-enheten är 10 meter, men det bästa avståndet för alla Bluetooth-ljudenheter är cirka 60 centimeter från ljudkällan.
 • En del miljöer, mobiltelefonmaster, täta WiFi-nätverk och andra överföringsenheter kan störa din Bluetooth-anslutning. Försök om möjligt att flytta bort från området eller enheterna.
 • Återställ Bluetooth-anslutningen genom att stänga av din enhets Bluetooth i minst 10 sekunder och sedan slå på den igen. Lägg märke till att anslutningen inte återställs när man stänger av Bluetooth och sedan snabbt sätter på.
 • Slutför en återställning av din högra hörsnäcka, vilket rensar listan över enheter som dina hörsnäckor är ihopparade med. Läs Hur återställer jag mina RUN-hörsnäckor?
 • Om du inte kan hitta någon lösning och hörsnäckorna fortsätter att inte fungera som förväntat, kontakta då oss:

HUR LADDAR JAG MINA JAYBIRD RUN-HÖRSNÄCKOR OCH LADDNINGSFODRALET?

Ladda dina Jaybird RUN-hörsnäckor

Följ stegen nedan för att ladda dina hörsnäckor.

 1. Sätt in öronsnäckorna i laddningsfodralet.
 2. Dina hörsnäckor börjar laddas så fort du placerar dem i laddningsfodralet och stänger locket. Tvinga inte igen fodralet: när hörsnäckorna är insatta på rätt sätt stängs fodralet lätt med ett klick.
 3. Indikatorlamporna till vänster och höger på laddningsfodralet visar laddningsstatusen i ca 10 sekunder när fodralet är stängt och inte strömanslutet.
 • Grön indikatorlampa pulserar = laddar
 • Grön fast indikatorlampa = fulladdat

En full laddningscykel kan ta upp till två timmar och ger dig fyra timmars speltid. Om hörsnäckorna har dåligt med batteri och du har bråttom, så får du omkring 1 timmes speltid med bara 5 minuter i laddningsfodralet.

Höger hörsnäcka förväntas tappa batteristyrka snabbare än vänster, eftersom höger styr anslutningen både till Bluetooth-ljudenheten och till vänster hörsnäcka. En full laddning ger dig fortfarande 4 timmars speltid.

 

Ladda laddningsfodralet till Jaybird RUN

Följ stegen nedan för att ladda ditt fodral.

 1. Ha fodralet stängt och anslut den tillhörande mikro-USB-sladden till laddningsfodralets baksida.
 2. Anslut den andra änden av mikro-USB-laddningssladden till en strömkälla
 3. Indikatorlampan i mitten på laddningsfodralet indikerar laddningsstatus för fodralet:
 • Grön indikatorlampa pulserar = laddar
 • Grön fast indikatorlampa = fulladdat

Det tar cirka 3 timmar att helt ladda laddningsfodralet från ett urladdat batteri. En full laddning ger dina hörsnäckor två fulla laddningscykler, vilket är ytterligare 8 timmars speltid.

När laddningsfodralets batteri börjar bli dåligt blir indikatorlampan röd i cirka 10 sekunder vid öppning eller stängning av locket.

Se till att kontrollera laddningskällan innan du börjar ladda. Vi rekommenderar att en dator används som den säkraste metoden – allt på 1 A eller mindre är säkert. Vissa laddare kan producera mer ström än vad som behövs för att ladda dina hörsnäckor, så undvik dessa om möjligt.


HUR INSTALLERAR JAG OCH ANPASSAR MINA JAYBIRD RUN-HÖRSNÄCKOR?

Dina Jaybird RUN-hörsnäckor är färdigt konfigurerade. Ta dem bara ur lådan och sätt dem i öronen så är du igång. 

Hörsnäckorna levereras försedda med runda silikonöronproppar i storlek medium och öronvingar i storlek 2 för att ge dig en säker och bekväm passform. 

Om du inte får till en säker passform direkt ur lådan kan du pröva annorlunda kombinationer av öronproppar och vingar. 

Gör så här för att byta öronproppar:

 1. Ta bort öronproppen.
 2. Byt ut mot en alternativ öronpropp. Små runda silikonproppar och små och medelstora ovala silikonproppar finns som alternativ.

Få den bästa passformen:

 • Dina öron kanske inte är lika stora, så se till att pröva öronproppar i olika storlekar till vänster och höger om det behövs.
 • Pröva de små ovala silikonpropparna om du har en liten hörselgång eller om du tycker att de små runda silikonpropparna är för stora.  
 • Om du använder de ovala öronpropparna, installera dem då i en vinkel som visas nedan för att följa hörselgångens naturliga form.

Gör så här för att byta öronvingar:

 1. Ta bort öronvingen från hörsnäckan.
 2. Byt ut öronvingen mot en alternativ öronvinge. Vingar i storlek 1, 3 och 4 finns som alternativ. Vänster- och högermarkeringar finns på hörsnäckan och även på insidan av varje öronvinge.
 1. Se till att öronvingen sitter fast hela vägen på hörsnäckan.
 1. Kurvan på öronvingen bör vara riktad mot örat.
 1. När du har installerat de öronvingar du föredrar, sätter du hörsnäckorna i respektive öra och kör igång.

Få den bästa passformen:

 • Dina öron kanske inte är lika stora, så se till att pröva öronvingar i olika storlekar i varje öra om det behövs.
 • Öronvingen ska kännas säker mot örats innerskål.

Öronvingarna måste vara installerade när Jaybird RUN placeras i laddningsfodralet.

 

Bära dina Jaybird RUN-hörsnäckor

När du har de öronproppar och vingar du föredrar placerar du dina RUN-hörsnäckor i respektive öra och kör igång.

Få den bästa passformen:

 • Dina hörsnäckor ska kännas säkra i öronen. Om du känner för mycket tryck någonstans på örat, pröva då en annan öronpropp eller öronvinge.
 • Skaka försiktigt på huvudet från vänster till höger för att se till att öronpropparna sitter säkert.
 • När de är ordentligt på plats bör du lägga märke till en viss isolering mot omgivande ljud.

HUR AKTIVERAR JAG RÖSTASSISTENTEN?

Som standard gör en enkeltryckning på vänster hörsnäcka att Siri eller Google Assistant aktiveras.

 1. Tryck ned och släpp vänster flerfunktionsknapp för att aktivera röstassistenten.

 2. Du hör en ton och mikrofonen på dina hörsnäckor aktiveras så att du kan uttala ditt röstkommando.

Du kan ändra enkeltryckfunktionen för hörsnäckorna i Jaybird-appen.


KAN JAG PARA IHOP MINA JAYBIRD RUN-HÖRSNÄCKOR MED MIN SMARTKLOCKA?

Du kan para ihop dina Jaybird RUN-hörsnäckor med din smartklocka om smartklockan som minst stöder Bluetooth 2.1.

Se smartklockans bruksanvisning för anvisningar om hur du parar ihop en Bluetooth-enhet.

Bluetooth-signalstyrkan kan variera mellan tillverkare av smartklockor.  Om du har problem med att ansluta till smartklockan eller om Bluetooth-anslutningen är dålig kan du prova följande:

 1. Se till att smartklockan är uppdaterad med den senaste versionen av operativsystemet (OS).

 2. Den högra RUN-hörsnäckan är huvudhörsnäckan som ansluter till telefonen och därför rekommenderar vi att du bär smartklockan på din högra handled.


VILKA ENHETER ÄR KOMPATIBLA MED MINA JAYBIRD RUN-HÖRSNÄCKOR?

Jaybird RUN-hörsnäckor är kompatibla med alla Bluetooth-enheter inklusive iPhone, Apple Watch, iPod Touch, iPad, iPad mini, Android, Windows, Blackberry, Android Wear-smartklockor, PC, Mac och spelenheter.

Läs Hur parar jag ihop mina Jaybird RUN-hörsnäckor med enheter?


VAR HITTAR JAG BRUKSANVISNINGEN FÖR MINA JAYBIRD RUN-HÖRSNÄCKOR?

Du hittar användarguiden till Jaybird RUN HÄR.

Du kan även se alla Jaybird RUN-självstudier på vår YouTube-kanal, @jaybirdsport.

För att få mer hjälp, kontakta Jaybirds KUNDSUPPORT.


KAN JAG ANVÄNDA MINA JAYBIRD RUN-HÖRSNÄCKOR MED APPAR SOM SKYPE?

Du kan använda dina Jaybird RUN-hörsnäckor till Skype, WhatsApp eller andra ljud- och musikfunktioner på din telefon, surfplatta, PC och Mac.

Para först ihop Jaybird RUN-hörsnäckorna med din enhet. När de väl är anslutna kan du behöva välja hörsnäckorna som standardenhet för uppspelning och utmatning i ljudinställningarna i enhetens operativsystem.

Hörsnäckorna måste vara på och anslutna för att synas i ljudinställningarna.

Mac

 1. Välj Systeminställningar från Apple-menyn.
 2. Öppna inställningspanelen Ljud.
 3. Välj fliken Utgång.
 4. Välj Jaybird RUN.
 5. Välj fliken Ingång.
 6. Välj Jaybird RUN.

PC

 1. Öppna din kontrollpanel.
 2. Välj Maskinvara och ljud.
 3. Välj Hantera ljudenheter (under Ljud).
 4. Välj ”Jaybird RUN” och klicka på Ställ in standard.
 5. Klicka på OK.

Instruktioner för ihopparning av Jaybird RUN finns HÄR.


MINA JAYBIRD RUN-HÖRSNÄCKOR FUNGERAR INTE KORREKT. VAD SKA JAG GÖRA?

Om hörsnäckorna inte fungerar som förväntat, pröva då följande:

 1. Se till att Jaybird RUN-hörsnäckorna och din Bluetooth-enhet är fulladdade. Läs Hur laddar jag mina Jaybird RUN-hörsnäckor och laddningsfodralet?
 2. Stäng av Bluetooth på din enhet i minst 10 sekunder och sätt sedan på det igen. Lägg märke till att anslutningen inte återställs när man stänger av Bluetooth och sedan snabbt sätter på.
 3. Om detta inte löser problemet, återställ hörsnäckorna. Läs Hur återställer jag mina RUN-hörsnäckor?

 4. Kolla upp vårt SUPPORTMATERIAL.
 5. Kolla upp vårt ANVÄNDARFORUM
 6. Om du inte kan hitta någon lösning och hörsnäckorna fortsätter att inte fungera som förväntat, kontakta då oss:
 • Kontakta Jaybirds KUNDSUPPORT
 • Ring +46 (0)8 501 632 83


KAN JAG ANVÄNDA MINA JAYBIRD RUN-HÖRSNÄCKOR FÖR TELEFONSAMTAL?

När hörsnäckorna är anslutna till din telefon fungerar de som förstahandsljudkälla för ett samtal.

Du kan som standard ta emot och avsluta telefonsamtal med den högra flerfunktionsknappen på Jaybird RUN.  

För att ta emot ett inkommande samtal trycker du en gång på höger hörsnäcka. Samtalsljudet är begränsat till den högra hörsnäckan. När du tar emot ett telefonsamtal släpper den vänstra hörsnäckan in omgivningsljud så att du bättre kan höra din egen röst. På så sätt behöver du inte ta ut vänster hörsnäcka under telefonsamtal.

För att avsluta ett samtal trycker du en gång på höger hörsnäcka. Ljudgenomsläppet stängs automatiskt av och ljudet återupptas, i förekommande fall.

För att avvisa ett samtal trycker du två gånger på höger hörsnäcka.

Du kan ändra enkeltryckfunktionen för hörsnäckorna i Jaybird-appen.


HUR ÅTERSTÄLLER JAG MINA JAYBIRD RUN-HÖRSNÄCKOR?

Om du har problem med dina Jaybird RUN-hörsnäckor, till exempel med anslutning, ljud eller störningar, eller har problem med att ansluta till Jaybird-appen, så kan du prova att återställa hörsnäckorna. Den högra hörsnäckan är huvudhörsnäckan och den du återställer på.

För mjuk återställning av höger hörsnäcka:

 1. Placera höger hörsnäcka i laddningsfodralet och stäng locket.
 2. Öppna laddningsfodralet och ta ut hörsnäckan.

För hård återställning av höger hörsnäcka:

 1. Stäng av den högra hörsnäckan genom att trycka på den högra flerfunktionsknappen i 3 sekunder.
 2. Medan höger hörsnäcka är av trycker du och håller in den högra flerfunktionsknappen i 6 sekunder tills indikatorlampan blinkar grönt.
 3. Tryck två gånger på den högra flerfunktionsknappen. Indikatorlampan blinkar orange och hörsnäckan stänger av sig. Nu har hörsnäckan återställts.

När du gör en hård återställning av hörsnäckorna förlorar du alla sparade förinställningar och alla sparade enheter på listan över ihopparade enheter. Du måste glömma Jaybird RUN i telefonens lista över Bluetooth-enheter och åter para ihop hörsnäckorna till Bluetooth-enheten. Läs Hur parar jag ihop mina Jaybird RUN-hörsnäckor? och välj din favoritförinställning från Jaybird-appen på nytt.


STÖDS ÅTERUPPRINGNING PÅ MINA JAYBIRD RUN-HÖRSNÄCKOR?

Jaybird RUN har ingen återuppringningsfunktion. Använd telefonen för att aktivera en återuppringning.


HUR PARAR JAG IHOP MINA JAYBIRD RUN-HÖRSNÄCKOR MED ENHETER?

Dina hörsnäckor är redo att paras ihop när du tar upp dem ur förpackningen.

 1. Ta ut hörsnäckorna ur laddningsfodralet och sätt dem i öronen.
 2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din Bluetooth-enhet, se till att Bluetooth är på, och välj Jaybird RUN på listan över tillgängliga enheter.
 3. När de är anslutna hör du ”Connected” i din högra hörsnäcka. Den högra hörsnäckan är huvudsnäckan och ansluter automatiskt till den vänstra.

Para ihop en ytterligare Bluetooth-enhet, eller initiera ihopparningsläge manuellt, genom att följa de aktuella stegen nedan.

Starta med hörsnäckorna i laddningsfodralet:

 1. Starta med båda hörsnäckorna i laddningsfodralet med locket stängt.
 2. Öppna laddningsfodralet och ta ut höger hörsnäcka ur laddningsfodralet.
 3. Stäng laddningsfodralet och stäng av höger hörsnäcka genom att trycka på flerfunktionsknappen i 3 sekunder.
 4. Tryck och håll in den högra flerfunktionsknappen i 6 sekunder tills indikatorlampan blinkar grönt. När indikatorlampan blinkar grönt är hörsnäckan i ihopparningsläge.
 5. Ett röstmeddelande säger ”Go to Bluetooth settings and select Jaybird RUN”.
 6. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet och välj ”Jaybird RUN” på listan över upptäckta enheter att koppla.
 7. När de är anslutna hör du ”Connected” i din högra hörsnäcka. Den högra hörsnäckan är huvudsnäckan och kopplas automatiskt till den vänstra.

Starta med hörsnäckorna utanför laddningsfodralet:

 1. Se till att hörsnäckorna är avstängda.
 2. Tryck och håll in den högra flerfunktionsknappen i 6 sekunder tills indikatorlampan blinkar grönt. När indikatorlampan blinkar grönt är hörsnäckan i ihopparningsläge.
 3. Ett röstmeddelande säger ”Go to Bluetooth settings and select Jaybird RUN”.
 4. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet och välj ”Jaybird RUN” på listan över upptäckta enheter att koppla.
 5. När de är anslutna hör du ”Connected” i din högra hörsnäcka.
 6. Se till att den vänstra hörsnäckan är på genom att trycka på flerfunktionsknappen i 3 sekunder. Den högra hörsnäckan är huvudsnäckan och ansluter automatiskt till den vänstra.

Dina Jaybird RUN-hörsnäckor kommer ihåg ihopparningsinformationen för upp till 4 enheter.

Om du får problem med att para ihop dina hörsnäckor, pröva följande steg:

 1. Stäng av Bluetooth på ljudenheten i minst 10 sekunder och sätt sedan på igen, försök sedan para ihop.
 2. Stäng av ljudenheten och sätt sedan på den igen, försök sedan para ihop.
 3. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet och glöm Jaybird RUN om den finns där. Försök sedan para ihop.

Om du fortfarande inte lyckas, pröva med att återställa hörsnäckorna. Läs Hur återställer jag mina RUN-hörsnäckor?


MIN HÖGRA JAYBIRD RUN-SNÄCKA SPELAR MUSIK OCH MIN VÄNSTRA SNÄCKA SÄGER ÅT MIG ATT ANSLUTA DEN ANDRA HÖRSNÄCKAN NÄR JAG TRYCKER PÅ KNAPPEN, VAD SKA JAG GÖRA?

Om du inte hör ljud från din vänstra Jaybird RUN-snäcka kan den behöva återanslutas till den högra ursprungssnäckan. För att ansluta din vänstra RUN-snäcka:

 1. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och glöm Jaybird RUN i listan över ihopparade enheter.
 2. Ta ut båda hörsnäckorna ur laddningsfodralet och stäng av dem manuellt genom att trycka på flerfunktionsknappen i 3 sekunder. En röd indikatorlampa bekräftar att hörsnäckorna stängs av.
 3. Ta din högra hörsnäcka och tryck ner flerfunktionsknappen i 6 sekunder tills den gröna indikatorlampan börjar blinka.
 4. Tryck två gånger på flerfunktionsknappen. Hörsnäckan återställs (orange lampa) och stängs av (röd lampa).
 5. Tryck ner flerfunktionsknappen i 6 sekunder tills den gröna indikatorlampan börjar blinka.
 6. Tryck en gång på flerfunktionsknappen, inom 10 sekunder kommer den gröna lampan blinka snabbare.
 7. Ta nu din vänstra hörsnäcka och tryck ner flerfunktionsknappen i 6 sekunder tills den gröna indikatorlampan blinkar med samma hastighet som den högra hörsnäckan.
 8. Placera båda hörsnäckorna närmare varandra tills den vänstra indikatorlampan släcks vilket bekräftar att den vänstra och högra har anslutits.
 9. Nu kan du para ihop Jaybird RUN med din enhet igen.

Ihopparning av RUN till din enhet:

 1. Stäng av den högra hörsnäckan genom att trycka ner flerfunktionsknappen i 3 sekunder.
 2. Gå till ihopparningsläge genom att trycka ner flerfunktionsknappen i 6 sekunder.
 3. Gå till Bluetooth-inställningarna på enheten och välj Jaybird Run.

FINNS DET EN JAYBIRD-APP FÖR MINA RUN-HÖRSNÄCKOR?

Jaybird-appen gör att du kan anpassa ljudprofilen till dina Jaybird RUN-hörsnäckor i realtid. Du kan använda många olika anpassade förinställningar som skapats av Jaybird-teamet och Jaybird Athletes. Du kan även skapa din egen ljudprofil och spara den med den anpassade EQ:n. Om du tycker att du har skapat den perfekta ljudprofilen kan du dela den med Jaybird-användarforumet och se folk från hela världen spara och använda din förinställning.

Vi älskar att springa och vi älskar musik, så vi har tagit fram funktionen Running Music. Om du är ute efter musik som pumpar igång din löpning, så är detta något för dig. Utforska bra musik från andra löpare och dela med dig av dina favoritlistor för löpning på Spotify.

Dessutom kan du använda Jaybird-appen för att justera dina Jaybird RUN-knappfunktioner och röstmeddelanden, hitta dina hörsnäckor, kontakta oss för support och ge oss feedback.


SKA JAG ANVÄNDA DE RUNDA ELLER OVALA SILIKONPROPPARNA?

COMPLY-öronproppar av skumgummi kan användas till Jaybird RUN. COMPLY-öronproppar av skumgummi kan om så önskas köpas direkt från COMPLY. Jaybird RUN-hörsnäckor använder samma drivrutin som Jaybird X3 och Jaybird Freedom, vilket innebär att alla COMPLY-skumgummiproppar som hör till Freedom och X3 är kompatibla.

Jaybird RUN-hörsnäckor levereras med runda och ovala silikonproppar och vi skulle väldigt gärna vilja att du prövade dem.

Vilka proppar du använder beror på vilken passform du föredrar. Vissa användare föredrar de runda propparna medan andra gillar de ovala av silikon. Prova alla varianter och storlekar och se vad som passar dig bäst.

Få den bästa passformen:

 • Dina öron kanske inte är lika stora, så se till att pröva öronproppar i olika storlekar till vänster och höger om det behövs.

 • Pröva de små ovala silikonpropparna om du har en liten hörselgång eller om du tycker att de små runda silikonpropparna är för stora.

 • Om du väljer de ovala silikonpropparna vinklar du proppen för bästa passform och så att den följer hörselgångens naturliga form.


HUR KAN JAG KOLLA BATTERINIVÅN PÅ MINA JAYBIRD RUN?

Du kan kontrollera batteristatus för Jaybird RUN-hörsnäckorna och batteristatus för laddningsfodralet på några olika sätt. Så här kan du visa hörsnäckorna och laddningsfodralet var för sig.

Dina Jaybird RUN-hörsnäckor

Du kan kontrollera batteristatus för dina Jaybird RUN-hörsnäckor på följande sätt:

 • Du hör ett meddelande om batteristatus från fodralet så snart hörsnäckorna sätts på.

 • Under användning får du höra batteristatusmeddelanden när det är 20 % batteri kvar och när batteriet når mindre än 10 %.

 • Jaybird-appen indikerar batteristatus för vänster och höger hörsnäcka till inom 1 %.

 • Höger hörsnäcka förväntas tappa batteristyrka snabbare än vänster, eftersom höger styr anslutningen både till Bluetooth-ljudenheten och till vänster hörsnäcka. En full laddning ger dig fortfarande 4 timmars speltid.

Ditt Jaybird RUN-laddningsfodral

När laddningsfodralet är anslutet till ström visas följande indikatorlampor:

 • Mellersta indikatorlampan på fodralet – indikatorlampa för fodralbatteristatus

  • Grön indikatorlampa pulserar = laddar

  • Grön fast indikatorlampa = fulladdat

 • Vänster och höger indikatorlampor på fodralet – indikatorlampor för batteristatus för vänster och höger hörsnäckor om snäckorna är i fodralet

  • Grön indikatorlampa pulserar = laddar

  • Grön fast indikatorlampa = fulladdat

När laddningsfodralet inte är anslutet till ström visas följande indikatorlampor när man öppnar fodralet:

 • Mellersta indikatorlampan på fodralet – indikatorlampa för fodralbatteristatus

  • Grön indikatorlampa fast i 10 s = batteri OK (mer än 1 timmes speltid kvar i laddningsfodralet)

  • Röd indikatorlampa fast i 10 s = svagt batteri (mindre än 1 timmes speltid kvar i laddningsfodralet)

 • Vänster och höger indikatorlampor på fodralet – indikatorlampor för batteristatus för vänster och höger hörsnäckor om snäckorna är i fodralet

  • Grön indikatorlampa pulserar = laddar

  • Grön fast indikatorlampa = fulladdat


STÄNGS MINA JAYBIRD RUN-HÖRSNÄCKOR AV NÄR DE ÄR INAKTIVA?

Ja. När dina hörsnäckor är på, anslutna till din Bluetooth-ljudenhet och inaktiva (inga samtal och ingen musik) stänger de automatiskt av sig efter cirka 30 minuter. Denna funktion bidrar till att bevara batteritiden när du inte aktivt använder hörsnäckorna och inte har satt dem i laddningsfodralet.

Gör så här för att återansluta:

 1. Se till att Bluetooth på din enhet är på.
 2. Du kan sätta på hörsnäckorna igen på två sätt:
 • Sätt in hörsnäckorna i laddningsfodralet, stäng locket och ta sedan ut hörsnäckorna ur laddningsfodralet. När du sätter in hörsnäckorna i laddningsfodralet stängs de automatiskt av, och när du tar ut Jaybird RUN-hörsnäckorna ur laddningsfodralet sätts de automatiskt på.
 • Eller

 • Tryck på flerfunktionsknappen på båda hörsnäckorna i 3 sekunder. Varje hörsnäcka måste sättas på individuellt. Men om en hörsnäcka stängs av gör det att båda stängs av automatiskt.

Om dina Jaybird RUN-hörsnäckor är på men inte ihopparade med några enheter, så stängs hörsnäckorna automatiskt ner efter ca 30 minuter.


VILKA REGLAGE ERBJUDER MINA JAYBIRD RUN-HÖRSNÄCKOR?

Varje Jaybird RUN-hörsnäcka har en flerfunktionsknapp som du kan kontrollera hörsnäckorna med.

Standardknappfunktionen för hörsnäckorna är:

Läs också Finns det en Jaybird-app för mina RUN-hörsnäckor?


HUR KAN JAG HITTA MINA JAYBIRD RUN-HÖRSNÄCKOR OM DE FÖRSVUNNIT?

Använd Jaybird-appen för att leta rätt på dina hörsnäckor. Hitta mina hörsnäckor visar den senaste platsen där dina hörsnäckor var anslutna till din telefon. Telefonen avgör exaktheten för platsen.

Hitta mina hörsnäckor kräver åtkomst till platstjänster och förbrukar en aning extra batteri på telefonen.


ÄR JAYBIRD RUN SVETTSKYDDADE?

Jaybird RUN är gjorda för att du ska kunna vara aktiv. Ta med dem precis överallt.

Det är en stor skillnad mellan vattentålig och svettresistent. Vattentålighetstest gäller bara sötvatten, men svett är en väldigt aggressiv vätska som kan skada en produkt rejält.

Jaybird Run-hörsnäckor är förseglade, designade med tanke på svett och har en nanobeläggning som skyddar mot svett och fuktskador.


ÄR JAYBIRD RUN VATTENTÅLIGA?

Jaybird RUN är gjorda för att du ska kunna vara aktiv. Ta med dem precis överallt.

Det är en stor skillnad mellan vattentålig och svettresistent. Vattentålighetstest gäller bara sötvatten, men svett är en väldigt aggressiv vätska som kan skada en produkt rejält.

Jaybird Run-hörsnäckor är förseglade, designade med tanke på svett och har en nanobeläggning som skyddar mot svett och fuktskador.


HUR KAN JAG STÄNGA AV RÖSTMEDDELANDEN?

Du kan stänga av röstmeddelanden med uppmaningar i Jaybird-appen. För att stänga av röstuppmaningar och endast få varningsmeddelanden och toner när du sätter på och stänger av hörsnäckorna, går du till Jaybird-appen och tittar i avdelningen Röstmeddelanden.

Tänk på att hörsnäckorna automatiskt startar om efter att uppdaterar inställningarna. Om endast en hörsnäcka är ansluten uppdateras den andra hörsnäckan när den sätts på och ansluter.

Tänk på att när du endast väljer toner ersätts inte röstmeddelanden om batteristatus och ihopparning med toner.


KAN JAG ERSÄTTA INDIVIDUELLA JAYBIRD RUN-HÖRSNÄCKOR?

Vänster och höger hörsnäckor för utbyte, samt alla andra Jaybird RUN-tillbehör, kan snart köpas i vår BUTIK .

Om du har skadat en hörsnäcka, kontakta oss:


KAN JAG BYTA MITT JAYBIRD RUN-LADDNINGSFODRAL?

Laddningsfodral för utbyte, tillsammans med alla Jaybird RUN-tillbehör, kan snart köpas i vår BUTIK .

Om du har skadat laddningsfodralet, kontakta oss:


KAN JAG SKRÄDDARSY LJUDET I MINA JAYBIRD RUN-HÖRSNÄCKOR?

Jaybird-appen gör att du kan anpassa ljudprofilen till dina Jaybird RUN-hörsnäckor i realtid. Du kan använda många olika anpassade förinställningar som skapats av Jaybird-teamet och Jaybird Athletes. Du kan även skapa din egen ljudprofil och spara den med den anpassade EQ:n. Om du tycker att du har skapat den perfekta ljudprofilen kan du dela den med Jaybird-användarforumet och se folk från hela världen spara och använda din förinställning.

Dessutom kan du använda Jaybird-appen för att hitta pågående spellistor, justera dina Jaybird RUN-knappfunktioner och röstmeddelanden, hitta dina hörsnäckor, kontakta oss för support och ge oss feedback.


KAN JAG ANVÄNDA ENDAST EN JAYBIRD RUN-HÖRSNÄCKA?

Om du bara vill använda en hörsnäcka, använd då den högra.

Den högra Jaybird RUN-hörsnäckan är huvudhörsnäckan. Den högra hörsnäckan ansluter till din ljudenhet och till vänster hörsnäcka.


VARFÖR STÄNGS INTE MITT JAYBIRD RUN-FODRAL?

Laddningsfodralet till Jaybird RUN ska gå att stänga lätt med ett klick. Om du inte kan stänga laddningsfodralet, kontrollera då följande:

 • Öronvingarna har installerats korrekt. Öronvingarna ska skjutas hela vägen på hörsnäckorna.

 • Hörsnäckorna sitter rätt i laddningsfodralet. Använd laddningsfodralet för att styra hörsnäckorna till rätt position. När hörsnäckan väl sitter i laddningsfodralet vrider du lätt på den för att se till att den är i rätt läge och sitter säkert.  

Om du har skadat laddningsfodralet, kontakta oss:


KAN JAG ANVÄNDA COMPLY-PROPPAR MED JAYBIRD RUN?

COMPLY-öronproppar av skumgummi kan användas till Jaybird RUN. COMPLY-öronproppar av skumgummi kan om så önskas köpas direkt från COMPLY. Jaybird RUN-hörsnäckor använder samma drivrutin som Jaybird X3 och Jaybird Freedom, vilket innebär att alla COMPLY-skumgummiproppar som hör till Freedom och X3 är kompatibla.

Jaybird RUN-hörsnäckor levereras med runda och ovala silikonproppar och vi skulle väldigt gärna vilja att du prövade dem.

Vilka proppar du använder beror på vilken passform du föredrar. Vissa användare föredrar de runda propparna medan andra gillar de ovala av silikon. Prova alla varianter och storlekar och se vad som passar dig bäst.

Få den bästa passformen:

 • Dina öron kanske inte är lika stora, så se till att pröva öronproppar i olika storlekar till vänster och höger om det behövs.

 • Pröva de små ovala silikonpropparna om du har en liten hörselgång eller om du tycker att de små runda silikonpropparna är för stora.

 • Om du väljer de ovala silikonpropparna vinklar du proppen för bästa passform och så att den följer hörselgångens naturliga form.


JAG KÖPTE PRECIS ETT PAR JAYBIRD RUN OCH JAG HAR ANSLUTNINGSPROBLEM. VAD SKA JAG GÖRA?

Om du redan har prövat våra rekommendationer, se till att dina Jaybird RUN har den senaste inbyggda programvaran. Läs Hur vet jag att om mina Jaybird RUN har den senaste inbyggda programvaran?


VAD GÖR UPPDATERINGEN AV INBYGGD PROGRAMVARA?

Uppdateringen v1.1 av inbyggd programvara förbättrar Bluetooth-anslutningen av Jaybird RUN. Men många andra faktorer kan påverka anslutningen, så ha följande rekommendationer i åtanke.


HUR HÄMTAR JAG DEN SENASTE INBYGGDA PROGRAMVARAN?

För att uppdatera dina Jaybird RUN, hämta Guiden för inbyggd programvara här och följ instruktionerna.


HUR VET JAG OM MIN JAYBIRD RUN HAR DEN SENASTE INBYGGDA PROGRAMVARAN?

Det finns två sätt att kontrollera om dina RUN har den senaste inbyggda programvaran v1.1.

 1. Jaybird-app
  • Installera Jaybird-appen och anslut dina RUN-hörsnäckor
   • Android: Gå till Meny → Support
   • iOS: Gå till fliken Hörlurar → Support
  • Den inbyggda programvaran för RUN kommer att visas efter appens versionsnummer
  • Den senaste inbyggda programvaran är v1.1.0, så om du har en tidigare version ska du hämta Guiden för uppdatering av inbyggd programvara här och följa instruktionerna.
 2. Guide för uppdatering av inbyggd programvara
  • Hämta Guiden för inbyggd programvara här och följ instruktionerna. Uppdateringsguiden säger åt dig om dina RUN redan har den senaste inbyggda programvaran.

JAG HAR UPPDATERAT DEN INBYGGDA PROGRAMVARAN OCH HAR FORTFARANDE ANSLUTNINGSPROBLEM. VAD SKA JAG GÖRA?

Om du fortsatt har anslutningsproblem, kontakta oss på jaybirdlistens@jaybirdsport.com.


JAG KÖPTE PRECIS ETT PAR JAYBIRD RUN. HAR DE DEN SENASTE INBYGGDA PROGRAMVARAN?

Det finns två sätt att kontrollera om dina RUN har den senaste inbyggda programvaran v1.1.

 1. Jaybird-app
  • Installera Jaybird-appen och anslut dina RUN-hörsnäckor
   • Android: Gå till Meny → Support
   • iOS: Gå till fliken Hörlurar → Support
  • Den inbyggda programvaran för RUN kommer att visas efter appens versionsnummer
  • Den senaste inbyggda programvaran är v1.1.0, så om du har en tidigare version ska du hämta Guiden för uppdatering av inbyggd programvara här och följa instruktionerna.
 2. Guide för uppdatering av inbyggd programvara
  • Hämta Guiden för inbyggd programvara här och följ instruktionerna. Uppdateringsguiden säger åt dig om dina RUN redan har den senaste inbyggda programvaran.

JAG HAR PROBLEM MED ATT UPPGRADERA JAYBIRD RUN. JAG BEHÖVER HJÄLP.

Guiden för uppdatering av inbyggd programvara för Jaybird RUN är kompatibel med Windows 7 och MAC 10.5 eller senare.

Om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvara för dina Jaybird RUN kan fodralet och hörsnäckorna misslyckas att göra en riktig anslutning. Observera följande:

 1. RUN kräver en USB-mikrokabel med datakapacitet. Din RUN-laddningskabel är kompatibel.

 2. Se till att dina öronproppar och vingar är korrekt installerade. Hörsnäckorna och fodralet kan inte göra en anslutning utan dem.

 3. Pröva att återinföra en RUN-hörsnäcka i laddningsfodralet och anslut USB-kabeln till datorn igen.

 4. Pröva att trycka ihop överdelen och underdelen av fodralet.

Om ditt problem är relaterat till någonting som inte listas ovan eller om du fortsatt har problem efter att ha prövat stegen ovan, kontakta oss på jaybirdlistens@jaybirdsport.com.

Missa aldrig något!

Registrera dig och få exklusiva erbjudanden och uppdateringar.

Följ oss

#poweryourpassion