Hva er funksjonen til knappen inne i ladeetuiet?

Knappen inne i ladeetuiet brukes til å starte manuell paringsmodus for en ekstra telefon eller lydenhet, eller til å kontrollere batteristatusen til ladeetuiet og øreproppene.

 

TRYKK OG HOLD

 

Slik parer du en ekstra telefon eller lydenhet:

  1. Legg begge øreproppene i ladeetuiet og lukk det.

  2. Åpne ladeetuiet og trykk og hold inne etuiknappen til de tre LED-lampene begynner å blinke hvitt.

  3. Gå til Bluetooth-innstillingene på Bluetooth-lydenheten og kontrollerer at Bluetooth er aktivert.

  4. Velg Jaybird Vista 2 fra listen over oppdagede enheter. Når de er tilkoblet, slås den hvite LED-lampen av.

 

ENKELTTRYKK

 

Med ett trykk på ladeetuiknappen kan du kontrollere batteristatusen til ørepropper og ladeetuiet, som vist under:

Gå ikke glipp av en eneste tone

Registrer deg for å få eksklusive tilbud og oppdateringer.

Følg oss

#poweryourpassion