Lade – ørepropper / ladeetui

LADE VISTA-ØREPROPPENE

 

Følg trinnene nedenfor for å lade øreproppene.

 

1. Sett øreproppene inn i ladeetuiet.

 

Geltuppene må være installert på øreproppene før du plasserer Jaybird Vista i laderen.

 

2. Ladingen av øreproppene starter straks du plasserer dem i ladeetuiet og lukker dekselet. 

 

Ikke bruk makt for å lukke etuiet. Når øreproppene er satt inn riktig, kan etuiet lukkes med enkelhet.

 

3. Hvis ladeetuiet ikke er tilkoblet en strømforsyning, viser indikatorlampen på etuiet ladestatusen i et par sekunder etter at du har lukket etuie. 

 

  • Indikatorlampen blinker hvitt = øreproppene lades 

  • Indikatorlampen lyser jevnt hvitt = øreproppene er fulladet

  • Indikatorlampen lyser jevnt rødt = ladeetuiet må lades

 

Hvis ladeetuiet er koblet til en strømforsyning:

 

  • Indikatorlampen blinker hvitt = øreproppene og/eller etuiet lades

  • Indikatorlampen lyser jevnt hvitt = øreproppene og etuiet er fulladet

Full oppladning av øreproppene kan ta opptil 2 timer hvis de er helt utladet (eller opptil 4 timer hvis både øreproppene og laderen er utladet), og gir deg 6 timers avspillingstid.

 

Hvis øreproppene har lavt batterinivå og du har det travelt, vil fem minutter i ladeetuiet gi deg ca. en time med avspillingstid.

 

LADE VISTA-LADEETUIET

 

Følg trinnene nedenfor for å lade etuiet.

 

1. Når ladeetuiet er lukket, kobler du den medfølgende USB-C-ladekabelen til fremsiden av ladeetuiet.

2. Koble den andre enden av USB-C-ladekabelen til en USB-strømkilde.

Indikatorlampen midt på ladeetuiet angir etuiets ladestatus:

 

  • Indikatorlampen blinker hvitt = etuiet lades

  • Indikatorlampen lyser jevnt hvitt = etuiet er fulladet

Det tar omtrent 2 timer å lade ladeetuiet fullstendig hvis det er helt utladet.

Når ladeetuiet er fulladet, kan du lade opp øreproppene 1,5 ganger, noe som gir deg opptil 10 timer ekstra avspillingstid.

 

Når ladeetuiet har lite batteri igjen, lyser indikatorlampen rødt i et par sekunder når du åpner eller lukker dekselet.

 

Merk: Kontroller kapasiteten til ladekilden før du starter ladingen. Vi anbefaler at du bruker en datamaskin ettersom det er den beste og sikreste metoden.

 

Enhver lader med en ladestrøm på 1 amp eller lavere er sikrest. Noen ladere kan produsere mer strøm enn det som trengs for å lade øreproppene. Vi anbefaler at du ikke bruker slike ladere.

Gå ikke glipp av en eneste tone

Registrer deg for å få eksklusive tilbud og oppdateringer.

Følg oss

#poweryourpassion