We werken ons privacybeleid bij op 15 augustus 2018. Klik hier voor een voorbeeld

Privacyverklaring van de Logitech-website

Wij, Logitech Europe S.A., geven in deze Privacyverklaring uitleg over de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens van bezoekers aan onze website en mobiele sites die een link bevatten naar deze Privacyverklaring (gezamenlijk 'Sites'). Deze privacyverklaring is niet van toepassing op gegevens die we op andere manieren verzamelen, zoals offline of bij producten die we verkopen, tenzij we uitdrukkelijk schriftelijk verklaren dat deze Privacyverklaring ook op dergelijke andere gegevens van toepassing is.

Actief verstrekte gegevens

Als u ons belt, ons een e-mail stuurt of een formulier invult op een van onze Sites, weet u welke informatie u verstrekt, omdat u deze actief aan ons verzendt. Wij gebruiken dergelijke informatie om op uw verzoek te reageren of op andere wijze met u te communiceren of u te helpen. Het kan nodig zijn gegevens te verzamelen om uw bestelling te verwerken als u aankopen doet via onze Sites, zoals uw verzendadres, bestelde producten en contactgegevens.

Passief verstrekte gegevens

Wanneer u onze Sites bezoekt, verstrekt u automatisch bepaalde informatie van en over uw computer of mobiele apparaat, inclusief de activiteiten die u uitvoert op onze Sites, het type hardware en software dat u gebruikt (bijvoorbeeld uw besturingssysteem of browser), informatie opgeslagen in cookies, IP-adres, toegangstijden, de webpagina's waar u vandaan kwam, de regio's vanwaaruit u de webpagina bezoekt en de webpagina('s) die u oproept (indien van toepassing). We gebruiken trackingtechnologie (inclusief 'cookies') op de Sites om de Sites aan te passen en te verbeteren. We gebruiken deze informatie om de interesses van bezoekers aan de website, klanten en potentiële klanten beter te begrijpen en om onze Sites, services en producten te verbeteren. We reageren momenteel niet op 'do not track'-signalen van webbrowsers.

Gegevensdeling

We zullen geen persoonlijke gegevens verhuren, verkopen of anderszins delen, behalve als volgt:

  • We maken gebruik van gelieerde en niet-gelieerde serviceproviders, waaronder Logitech, Inc. in de Verenigde Staten, die ons helpen persoonlijke gegevens te verwerken om services te verschaffen en ons bedrijf te runnen onder strikte geheimhoudingsovereenkomsten.
  • We kunnen uw persoonlijke informatie vrijgeven (a) om te voldoen aan relevante wetten, wettelijke vereisten en om te reageren op wettige verzoeken, gerechtelijke bevelen en juridische procedures; (b) om de rechten of eigendommen van ons of derden te beschermen en te verdedigen, inclusief het afdwingen van overeenkomsten, beleid en gebruiksvoorwaarden; (c) in een noodsituatie, inclusief om de veiligheid van onze werknemers of enig ander persoon te beschermen; of (d) in verband met het onderzoeken of voorkomen van fraude.
  • We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met het oog op een zakelijke transactie (of onderhandeling over een zakelijke transactie) die betrekking heeft op de verkoop of overdracht van alle of een deel van onze onderneming of activa. Deze transacties kunnen elke fusie, financiering, acquisitie of faillissementstransactie of procedure omvatten.
  • Met uw toestemming.

We gebruiken en delen ook vrijelijk geaggregeerde en geredigeerde informatie die niet kan worden gebruikt om u individueel te identificeren.

Gegevensbeveiliging

We gebruiken SSL-certificaten, gegevenstoegangsbeperkingen, antivirussoftware en firewalls om het risico van ongeoorloofde toegang tot persoonlijke gegevens te verminderen. Geen enkele vorm van gegevensoverdracht via internet of een draadloos netwerk is volledig veilig. Houd rekening met veiligheidsrisico's wanneer u persoonlijke gegevens naar ons verzendt.

Cookies

Logitech gebruikt cookies. Cookies zijn in wezen kleine gegevensbestandjes die op uw computer, tablet, mobiele telefoon of andere apparaten worden geplaatst. Klik hier voor meer informatie over cookies.

EER-kennisgeving

Wanneer we persoonlijke gegevens uit de Europese Economische Ruimte overdragen naar andere landen, gebruiken we verschillende rechtsinstrumenten, inclusief modelcontracten, om ervoor te zorgen dat uw rechten en bescherming bij overdracht van uw gegevens behouden blijven. Ga naar onze gegevensverwerkingsprocedures voor inwoners van de EU voor meer informatie. Ga naar aanvullende informatie over onze gegevensverwerkingsprocedures voor inwoners van de EU.

Ingangsdatum en wijzigingen

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen, inclusief materiële wijzigingen, aanbrengen in de Privacyverklaring. U dient de Privacyverklaring elke keer dat u onze Sites bezoekt te lezen om op de hoogte te zijn over eventuele wijzigingen. Als u de Sites blijft gebruiken nadat we deze Privacyverklaring hebben bijgewerkt, gaat u akkoord met onze wijzigingen.

Mocht u vragen hebben over onze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op via
Telefoon: +1 510-795-8500
Neem contact met ons op via: privacy@logitech.com
Post: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 USA

Deze privacyverklaring is ingegaan op 1 april 2018.

REN MET ONS

Abonneer je voor exclusieve aanbiedingen en updates