Hur återställer jag mina Jaybird Tarah Pro-öronsnäckor?

Prova att återställa Tarah Pro-öronsnäckorna om du har problem med till exempel Bluetooth®-anslutning, ljud eller störningar, eller inte kan ansluta till Jaybird-appen.

 

För att återställa öronsnäckorna:

 1. I tillämpliga fall ska du ”GLÖMMA" eller ”TA BORT" Tarah Pro-öronsnäckorna i din Bluetooth-lista över upptäckta enheter.

   

 2. Stäng av Tarah Pro-öronsnäckorna genom att hålla in mittknappen tills indikatorlampan börjar lysa i rött och sedan stängs av.

   

 3. När öronsnäckorna är avstängda, tryck ner& och håll mittknappen nedtryckt i 5 sekunder tills indikatorlampan börjar blinka vitt.

   

 4. När indikatorlampan blinkar vitt trycker du snabbt på mittknappen två gånger. Indikatorlampan lyser rött en kort stund och sedan blinkar den med vitt ljus igen.

   

 5. Dina öronsnäckor är nu återställda och redo för ihopparning. Gå till ljudenhetens Bluetooth-meny och välj ”Jaybird Tarah Pro” för att parkoppla igen.

   

När du återställer dina hörsnäckor förlorar du alla sparade förinställningar och alla sparade enheter på listan över parkopplade enheter.

 

Missa aldrig något!

Registrera dig och få exklusiva erbjudanden och uppdateringar.

Följ oss

#poweryourpassion