Felsökning

Mjuk omstart

Om dina öronsnäckor inte svarar, sätt dina Tarah Pro i laddningsdockan och anslut USB-laddningsdockan till en strömkälla. Dina öronsnäckor stängs då av och en mjuk återställning utförs.

Fabriksåterställning

Om detta inte löser problemet rekommenderar vi att du återställer dina öronsnäckor till de ursprungliga fabriksinställningarna. Innan du börjar ska du ”GLÖMMA” eller ”TA BORT” din Tarah Pro-enhet i Bluetooth®-listan över upptäckta enheter i telefonen eller ljudenheten.

 

1. Sätt öronsnäckorna i läge för ihopparning. Tryck och håll ned mittknappen tills öronsnäckorna stängs av. Efter det ska du trycka och hålla ned mittknappen i 5 sekunder tills den vita indikatorlampan börjar blinka.

 

2. Medan den vita indikatorlampan blinkar trycker du ned mittknappen två gånger.

 

3. Den röda indikatorlampan lyser en kort stund och sedan börjar den vita indikatorlampan att blinka igen.

Knapp & Indikatorlampa

1. Mittknappen

2. Indikatorlampa

Missa aldrig något!

Registrera dig och få exklusiva erbjudanden och uppdateringar.

Följ oss

#poweryourpassion