Hur återställer jag mina öronsnäckor?

Prova att återställa Tarah-öronsnäckorna om du har problem med till exempel anslutning, ljud eller störningar, eller inte kan ansluta till Jaybird-appen.

 

Följ stegen nedan för att återställa öronsnäckorna.

  1. Om tillämpligt, ”GLÖM" eller ”TA BORT" Tarah-öronsnäckorna i din Bluetooth®-lista över upptäckta enheter.

  2. Stäng av Tarah-öronsnäckorna genom att hålla in mittknappen tills indikatorlampan börjar lysa i rött och sedan stängs av.

  3. När öronsnäckorna är avstängda, tryck ner& och håll mittknappen nedtryckt i 5 sekunder tills indikatorlampan börjar blinka vitt.

  4. När indikatorlampan blinkar vitt trycker du snabbt på mittknappen två gånger. Indikatorlampan lyser rött en kort stund och sedan blinkar den med vitt ljus igen.

  5. Dina öronsnäckor är nu återställda och redo för ihopparning. Gå till ljudenhetens Bluetooth-meny och välj Jaybird Tarah för att para ihop igen.

Obs! När du återställer dina öronsnäckor kommer du att förlora sparade förinställningar och sparade enheter på parkopplingslistan.

Missa aldrig något!

Registrera dig och få exklusiva erbjudanden och uppdateringar.

Följ oss

#poweryourpassion