Varför är volymen på mina öronsnäckor för hög eller för låg?

På vissa Android-enheter är inte Bluetooth-volymen och medievolymen länkade. Kontrollera volymen på Tarah-öronsnäckorna och på din musikenhet och se till att volymen inte är på max eller nere på noll.

 

Tarah-öronsnäckornas passform kan starkt påverka volymen och ljudets kvalitet. Ta dig en titt på avsnittet ”Hitta din passform” i Jaybird-appen för anpassad passform.

Behöver du mer support?

Om du har några frågor som inte besvaras här kanske vårt forum kan hjälpa till.
RUN WITH US

Sign up to receive exclusive offers and updates