Reglage

Lär dig mer om reglagen
Slå på öronsnäckorna.

Tryck och håll ned mittknappen tills du hör en stegrande “Start”-ton och indikatorlampan börjar lysa med ett fast vitt ljus.

 

Stäng av öronsnäckorna

Tryck och håll ned mittknappen tills du hör en fallande “Stäng av”-ton och indikatorlampan börjar lysa med ett rött ljus innan den stängs av.

Tryck

1. Kort tryck

2. Tryck ner i en sekund

3. Tryck ner i fyra sekunder

Av/På

4. För att slå på eller stänga av X3, tryck och håll ner strömknappen i ca 4 sekunder. En röst säger ”Power on” eller ”Power off”.

 

Spela musik

1. Volym +

2. Spela/Pausa

3. Volym -

4. Gå framåt

5. Röstkommandon

6. Gå bakåt

 

Telefonsamtal

1. Växla till ett samtal

2. Ta emot/avsluta ett samtal

3. Ljud av/på

4. Avvisa ett samtal

5. Ring tillbaka

 

Behöver du mer support?

Om du har några frågor som inte besvaras här kanske vårt forum kan hjälpa till.
Missa aldrig något!

Registrera dig och få exklusiva erbjudanden och uppdateringar.

Följ oss

#poweryourpassion