Jag har uppdaterat Jaybird Vista-öronsnäckorna men jag har fortfarande anslutningsproblem.

Om du fortsätter att ha anslutningsproblem kan du kontakta oss.

Behöver du mer support?

Om du har några frågor som inte besvaras här kanske vårt forum kan hjälpa till.
RUN WITH US

Sign up to receive exclusive offers and updates