Varför är volymen på Jaybird Vista-öronsnäckorna antingen för hög eller för låg?

Jaybird Vista-öronsnäckornas passform kan starkt påverka volymen och ljudkvaliteten. Ta en titt på avsnittet ”Hitta din passform” i Jaybird-appen för anpassad passform.

 

På vissa Android-enheter är inte Bluetooth-volymen och medievolymen länkade. Kontrollera volymen på Jaybird Vista-öronsnäckorna och på ljudenheten och se till att volymen inte är på max eller nere på noll.

Behöver du mer support?

Om du har några frågor som inte besvaras här kanske vårt forum kan hjälpa till.
RUN WITH US

Sign up to receive exclusive offers and updates