VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV MYSOUND

 

DESSA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV MYSOUND UTGÖR ETT JURIDISKT BINDANDE KONTRAKT MELLAN DIG (ANVÄNDAREN) OCH JAYBIRD LLC. OM DU INTE GODKÄNNER DE HÄR VILLKOREN FÅR DU INTE ANVÄNDA MYSOUND-APPARNA ELLER NÅGRA MYSOUND-TJÄNSTER. OM DU REDAN HAR KÖPT EN MYSOUND-KOMPATIBEL PRODUKT OCH INTE VILL GODKÄNNA DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR SÅ KAN DU ÅTERLÄMNA PRODUKTEN TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN I SITT URSPRUNGLIGA SKICK OCH I ORIGINALFÖRPACKNINGEN FÖR ATT FÅ EN FULL ÅTERBETALNING.

JayBird LLC (”JayBird”), ett företag i Utah, erbjuder MySound-applikationen (”MySound-appen”) online, samt mobilapplikationer som samverkar med MySound-appen och relaterade appar och tjänster. Kollektivt refereras häri MySound-appen, programvara och andra relaterade tjänster som JayBird tillhandahåller till, individuellt och kollektivt, som ”MySound”. Full användning av MySound kräver att du köper eller på annat lagligt sätt skaffar en MySound-kompatibel produkt, en kompatibel smarttelefon, internetåtkomst med hastigheter som är kompatibla med MySound, samt den senaste versionen av JayBird MySound-appen.

I utbyte mot att du godkänner och följer dessa användningsvillkor från MySound (”Användningsvillkoren”) ger JayBird dig en icke-exklusiv, begränsad licens att använda MySound under dessa användningsvillkor. Genom att använda eller registrera dig för MySound godtar du dessa användningsvillkor (”Användningsvillkoren”).

Jaybird kan ändra dessa villkor när som helst efter eget gottfinnande. Ditt användande av MySound efter att Jaybird gör sådana ändringar utgör ditt erkännande och godkännande av ändringarna. Granska de här användarvillkoren regelbundet. Om du inte godkänner dessa användningsvillkor, får du inte använda MySound på något sätt. Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt konto av vilken orsak som helst, inklusive om vi anser att du har brutit mot användarvillkoren, när som helst och utan tidigare meddelande till dig. Om vi avslutar ditt konto kommer du inte längre att kunna komma åt dina data.

Vi kan ändra eller avsluta MySound efter eget gottfinnande när som helst, med eller utan tidigare meddelande, utan ansvar gentemot dig eller någon tredje part.

 

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN

MySound är designat för att användas med kompatibla Jaybird-ljudprodukter för att förbättra användares ljudupplevelse. Genom att välja att använda MySound godkänner du att bara använda MySound för dess avsedda syften.

MySound är inte avsett att användas av barn under 13 år. Om du är yngre än 13 får du inte använda MySound.

 

INFORMATIONEN PRESENTERAS AV JAYBIRD

Medan JayBird försöker säkerställa maximal korrekthet gällande alla aspekter av MySound så lämnas ingen garanti gällande informationen som presenteras. Du litar på informationen som tillhandahålls av MySound på egen risk. JayBird är inte ansvarigt för eventuell inkorrekt, verkanslös eller opålitlig information som tillhandahålls till dig genom MySound, eller för missbruk av information MySound tillhandahåller.

 

SEKRETESS OCH SÄKERHET

Användning av MySound gäller under MySounds integritetspolicy som ingår häri genom referens. Den integritetspolicyn kan ändras när som helst efter Jaybirds eget gottfinnande.

Det är ditt ansvar att på ett säkert sätt förvara din e-postadress, ditt lösenord och din inloggningsinformation för MySound. Om någon person får tillgång till ditt konto kan du hållas ansvarig för den personens användning av ditt konto. Därför ska du meddela oss omedelbart om du får veta att någon annan har fått tillgång till ditt konto utan tillåtelse. JayBird har ingen skyldighet och angående och inget ansvar för aktiviteter som utförs med din e-postadress, ditt användarnamn, ditt lösenord och din inloggningsinformation.

Användande och distribution av verktyg avsedda att skada säkerhet och samla in information (till exempel program som gissar lösenord, hackningsverktyg, ”spindlar” eller andra verktyg som gör intrång i nätverk) i anslutning till MySound är strängt förbjudet.

JayBird förbehåller sig rätten att undersöka alla misstänkta brott av dessa användningsvillkor och vidta alla nödvändiga eller lämpliga åtgärder för att motverka resultatet av sådana brott, inklusive utan begränsning att avsluta ditt konto, efter eget gottfinnande.

 

TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART

MySound kan länka till eller synkronisera med, eller på annat sätt interagera med andra tjänster eller applikationer som inte underhålls av eller är relaterade till Jaybird. Du kan till exempel synkronisera ditt användande av MySound med ditt Facebook-konto. Jaybird är inte ansvarigt för innehållet eller tjänsterna som erbjuds av tredje part. Du använder innehåller eller tjänster från tredje part på egen risk och under användarvillkoren och sekretesspolicyer, om några sådana är tillämpliga, från den tredje part som tillhandahåller innehållet eller tjänsterna. JayBird stöder inte tredjepartsinnehåll eller tjänsteleverantörer genom att låta MySound interagera med sådana tredjepartsleverantörer.

 

IMMATERIALRÄTT

Du tillkännager att de patent, varumärken, upphovsrätter och annan immaterialrätt som är associerad med MySound, tillsammans med MySound själva är den exklusiva egendomen av Jaybird och/eller dess dotterbolag, partners och/eller licenstagare. Du godkänner att inte göra intrång på, felaktigt använda eller på annat sätt göra intrång på den immaterialrätt som ägs av JayBird.

I synnerhet, men utan begränsning, får du inte använda produktnamn, handelsnamn, slogans, logotyper och andra varumärken och tjänster som är associerade med MySound utan tidigare skriftlig tillåtelse från Jaybird, förutom i det specifika syftet att korrekt identifiera produkter eller tjänster från Jaybird.

 

ÄGARSKAP AV DATA

JayBird äger all information som insamlats genom MySound. Men, som det anges i integritetspolicyn, om du väljer att avsluta ditt konto kan du även begära att vi tar bort all personligt identifierbar information om dig genom att meddela JayBirds support skriftligen på postadressen som anges nedan. JayBird har dock inte skyldighet att ta bort, och du kan inte begära att Jaybird tar bort, någon anonym eller identitetsskyddad icke personligt identifierbar information, och eller aggregerade data, som Jaybird kan ha tagit emot och/eller på annat sätt fått från dig.

 

KOMMUNIKATION MED JAYBIRD

JayBird kan kontakta dig via e-post när som helst. Du godkänner att tillhandahålla korrekt information efter bästa förmåga i alla skriftlig och verbal kommunikation med JayBird.

 

KONTAKTA JAYBIRD

Per post:
Jaybird
2700 Rasmussen Rd
Park City, UT 84098 USA

Per telefon:
1.866.244.3399

Via e-post:
Jaybirds support

 

FRISKRIVNINGAR

DU ANVÄNDER MYSOUND HELT PÅ EGEN RISK OCH MYSOUND TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH UTAN NÅGON GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG, ANTYDD ELLER ANNAN. JAYBIRD FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER ANTYDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DE ANTYDDA GARANTIERNA ELLER SÄLJBARHETE, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, EN TITEL, ELLER ICKE-ÖVERTRÄDELSE. JAYBIRD PÅSTÅR INTE OCH GARANTERAR INTE ATT FUNKTIONERNA ELLER INNEHÅLLET I MYSOUND KOMMER ATT VARA AVBROTTSFRIA ELLER FELFRIA, ATT FEL KOMMER ATT ÅTGÄRDAS, ELLER ATT APPLIKATIONERNA, SERVRARNA OCH ANNAN HÅRDVARA SOM ANVÄNDS FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA MYSOUND KOMMER ATT VARA FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. LOGITECH GARANTERAR INTE ELLER GÖR NÅGRA UTTALANDEN OM ANVÄNDANDET ELLER RESULTATET AV ANVÄNDANDET AV MYSOUND GÄLLANDE EXAKTHET, TILLFÖRLITLIGHET, EFFEKTIVITET ELLER ANNAT. MYSOUND KAN INNEHÅLLA ORIKTIGHETER ELLER FEL, OCH JAYBIRD KAN GÖRA FÖRBÄTTRINGAR OCH/ELLER ÄNDRINGAR AV MYSOUND NÄR SOM HELST. DU OCH INTE JAYBIRD ANTAR HELA ANSVARET OCH KOSTNADEN FÖR ALLA REPARATIONER, RÄTTNINGAR, ÅTGÄRDER, BEHANDLINGAR OCH TJÄNSTER (MEDICINSK ELLER ANNAN) SOM NÖDVÄNDIGGÖRS AV FÖRLUST, SKADA, PERSONSKADA ELLER DÖD SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER RELATERAR TILL ANVÄNDANDET AV MYSOUND. JAYBIRD PÅSTÅR INTE OCH GARANTERAR INTE ATT DITT ANVÄNDANDE AV MYSOUND INTE KOMMER ATT GÖRA INTRÅNG PÅ, FELAKTIGT ANVÄNDA ELLER PÅ ANNAT SÄTT KRÄNKA ANDRAS RÄTTIGHETER, OCH JAYBIRD TAR INGET ANSVAR FÖR NÅGRA FEL ELLER UTELÄMNANDEN I MYSOUND.

Faktiska resultat kan skilja materiellt från framtida uttalanden som tillhandahålls av MySound. Alla framtida uttalanden kan involvera risker och osäkerheter, oavsett om de är medicinska, ekonomiska, regelverksrelaterade eller andra, och de görs av JayBird baserat på antaganden och uppskattningar som JayBird tror är rimliga, men som är osäkra och oförutsägbara.

 

ANSVARSBEGRÄNSNING

JAYBIRD, DESS DOTTERBOLAG, LICENSTAGARE, TJÄNSTELEVERANTÖRER, INNEHÅLLSLEVERANTÖRER, ANSTÄLLDA, CHEFER OCH REPRESENTANTER ÄR INTE ANSVARIGA FÖR SLUMPMÄSSIGA, DIREKTA, INDIREKTA, STRAFFRELATERADE, FAKTISKA, FÖLJAKTIGA, SPECIELLA, TYPISKA ELLER ANDRA SKADOR, INKLUSIVE FÖRLORAD INKOMST, SVEDA OCH VÄRK, KÄNSLOMÄSSIGT LIDANDE ELLER LIKNANDE SKADOR, ÄVEN OM JAYBIRD HAR INFORMERAT OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA DEN KOLLEKTIVA BETALNINGSSKYLDIGHETEN FÖR JAYBIRD, DESS DOTTERBOLAG, LICENSTAGARE, TJÄNSTELEVERANTÖRER, INNEHÅLLSLEVERANTÖRER, ANSTÄLLDA, CHEFER OCH REPRESENTANTER TILL NÅGON PERSON ELLER PART (OAVSETT HANDLINGSFORM, OM DET ÄR I KONTRAKT, ERSÄTTNINGSRÄTT ELLER ANNAT) ÖVERSKRIDA 500 USD ELLER DEN SUMMA SOM DU FAKTISKT BETALAT TILL JAYBIRD FÖR DET AKTUELLA INNEHÅLL, DE TJÄNSTER ELLER ENHETER FRÅN VILKA BETALNINGSSKYLDIGHETEN UPPSTOD.

Genom att använda MySound och godkänna dessa användarvillkor frånsäger du härmed oåterkalleligen och ovillkorligen och håller ansvarsfria Jaybird, dess dotterbolag, partners, licenstagare, tjänsteleverantörer, innehållsleverantörer, anställda, chefer och representanter från alla anspråk, orsaker till processer, skadestånd, domar, skyldigheter och utgifter (inklusive, men inte begränsat till, kostnader och ombudskostnader), oavsett antalet anspråk och deras natur (avsett om det är kontraktsbrott, ersättningsrätt eller annat), som uppstår från, eller på annat sätt relaterar till handling eller underlåtande av Jaybird, dess dotterbolag, partners, licenstagare, tjänsteleverantörer, innehållsleverantörer, anställda, chefer och representanter eller av någon polismyndighet eller som resultat av undersökningar med hänsyn till användandet av MySound.

 

SKADESLÖSHET

Du godkänner att försvara och hålla JayBird och dess dotterbolag, partners, licenstagare, tjänsteleverantörer, anställda, chefer, representanter och leverantörer skadeslösa (kollektivt benämnda de ”Skadeslösa parterna”) gentemot alla anspråk, processer, orsaker till processer (oavsett antal och form), förluster, skadestånd, tilldelningar, domar, böter, kostnader, utgifter och ombudskostnader, inklusive, men inte begränsat till, de Skadeslösa parternas (”Anspråk”), som uppstår från, eller på annat sätt relaterar till ditt brott mot dessa Användningsvillkor. Du godkänner också att hålla skadeslösa, försvara och skydda de Skadeslösa parterna från alla Anspråk som uppstår från, eller på annat sätt relaterar till din användning av någon information eller andra tjänster som tillhandahålls genom MySound och/eller annan information som du tillhandahåller, som tillhandahålls genom dina handlingar, eller som tillhandahålls å dina vägnar, till Jaybird.

 

DIVERSE

Dessa användarvillkor ska styras och tolkas enligt lagarna i staten Utah i USA, utan referens till något av de juridiska villkoren där. Du godkänner specifikt till personlig jurisdiktion i staten Utah i samband med eventuella dispyter mellan dig och JayBird som uppstår med grund i de här användningsvillkoren eller på annat sätt relaterar till de här användningsvillkorens ämne. Parterna som berörs av de här användarvillkoren går med på att den exklusiva jurisdiktionen och platsen för eventuella dispyter som uppstår kring dessa användaravtal, eller i samband med detta ämne, ska vara i staten Utah och de federala domstolarna i Salt Lake City. Om någon handling eller något förfaringssätt genomförs för att efterleva någon bestämmelse i, eller förklara ett brott mot dessa användarvillkor, ska den vinnande parten ha rätt att återfå sina kostnader och rimliga ombudskostnader, utöver andra tilldelade summor, inklusive, men inte begränsat till de som uppstår vid eventuella överklagan till högre instans.

Förutom så som på annat sätt angivits häri är ingen gottgörelse som tilldelas av någon av de specifika bestämmelserna i Avtalet avsedd att exkludera någon annan gottgörelse, och varje enskild gottgörelse är kumulativ och tilldelas i tillägg till varje annan gottgörelse som tilldelas i enlighet med detta avtal, nu eller härefter i lag, eller i skälighet eller enligt författning eller på annat sätt. Valet av en eller flera gottgörelser av JayBird är inte ett avstående av rätten att söka andra gottgörelser.

Allt underlåtande eller dröjsmål av Jaybird att utöva eller delvis utöva någon rätt, makt eller något privilegium häri ska inte anses vara ett avstående av någon rätt, makt eller något privilegium under dessa användningsvillkor. Åsidosättandet av JayBird av ett brott mot något villkor eller någon bestämmelse i dessa användningsvillkor ska inte fungera som, eller tolkas som, ett åsidosättande av ett påföljande brott.

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor av en domstol i gällande jurisdiktion bedöms vara ogiltig, omöjlig att efterleva, eller olaglig, ska den bestämmelsen tolkas, begränsas, modifieras eller, om det är nödvändigt, tas bort, i den utsträckning det är nödvändigt för att eliminera dess ogiltighet, dess möjlighet att efterleva, eller dess olaglighet. Övriga bestämmelser i detta avtal kommer inte att påverkas. Dessa användningsvillkor, som då och då uppdateras av JayBird enligt eget gottfinnande, utgör hela avtalet mellan parterna för saken som beskrivs häri.

Dessa användningsvillkor uppdaterades senast: 18 februari 2016

RUN WITH US

Sign up to receive exclusive offers and updates