Laddning

Lär dig mer om laddning

Mikro-USB-laddning

10 minuter snabbladdning ger 1 timmes uppspelningstid.

 

1. Ta laddningsklämman och USB-sladden och anslut till ett USB-uttag.

 

2. Den röda indikatorlampan lyser under laddning, och ändras till grönt vid full laddning.

 

Ytterligare tips

När musik inte spelas så anges batterinivån när du trycker på Volym + eller Volym –.

 

Indikatorlampan blinkar grönt en gång när mer än 10 % av batteriet är kvar och rött en gång när mindre än 10 % är kvar.

Behöver du mer support?

Om du har några frågor som inte besvaras här kanske vårt forum kan hjälpa till.
RUN WITH US

Sign up to receive exclusive offers and updates