Felsökning

Felsökning

Om dina öronsnäckor inte svarar, anslut laddklämman och USB-kabeln till en strömkälla. Dina öronsnäckor stängs då av och en mjuk återställning utförs.

 

Om detta inte löser ditt problem rekommenderar vi att du återställer dina öronsnäckor till fabriksinställningarna.

Fabriksåterställning

1. Sätt dina öronsnäckor i läge för parkopplas. Stäng av öronsnäckorna och tryck och håll ned strömknappen i mer än 4 sekunder tills du ser en alternerande röd/grön indikatorlampa.

 

2. När indikatorlampan blinkar rött/grönt, tryck på strömknappen två gånger.

 

3. Indikatorlampan blir orange och dina öronsnäckor stängs av automatiskt.

Knapp & Indikatorlampa

1. Strömförsörjningsknapp

2. Indikatorlampa

Missa aldrig något!

Registrera dig och få exklusiva erbjudanden och uppdateringar.

Följ oss

#poweryourpassion