Ihopparning av enheter

Lär dig mer om ihopparning av enheter

1. Sätt på Bluetooth på din telefon/musikenhet och se till att den aktivt söker efter Bluetooth-enheter.

2. Med X4 avstängda, tryck och håll in strömknappen tills du ser indikatorlampan blinka rött/grönt. Du kommer att höra ett meddelande om ihopparning av enheter.

3. Välj “Jaybird X4” i listan över upptäckta enheter.

4.  X4 kommer att spela upp ett anslutningsmeddelande. Nu kan du lyssna på musik

Om parkopplingen inte lyckas, stäng av dina öronsnäckor genom att trycka på strömknappen tills du hör tonen för avstängning.

Behöver du mer support?

Om du har några frågor som inte besvaras här kanske vårt forum kan hjälpa till.
RUN WITH US

Sign up to receive exclusive offers and updates