Tröjklämma

Lär dig mer om tröjklämman

Dra hastighetsfästet upp och ner för sladden för att dra åt eller lossa den kring ditt huvud.


Alternativt kan du ta bort hastighetsfästet och använda tröjklämman för att säkra X4 sladden baktill på tröjan.

 

Den långa sidan av klämman ska vara på tröjans utsida.

Behöver du mer support?

Om du har några frågor som inte besvaras här kanske vårt forum kan hjälpa till.
RUN WITH US

Sign up to receive exclusive offers and updates