Reglage

Lär dig mer om reglagen

För att stänga av eller sätta på X4, tryck och håll ner mittknappen i cirka 4 sekunder. Ett meddelande för påslagning eller avstängning kommer att spelas upp.

Behöver du mer support?

Om du har några frågor som inte besvaras här kanske vårt forum kan hjälpa till.
RUN WITH US

Sign up to receive exclusive offers and updates